Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Záhrady v okrese Žilina

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

Zákamenné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Podbeskydskej vrchovine. Leží na ľavom brehu Bielej Oravy západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1615. Začiatkom 17.storočia bola kolonizovaná Valachmi a patrila oravskému panstvu. Obec s kopaničiarskym charakterom. V čase kuruckých vojen v 2.polovici 17.storočia bola vyplienená a dočasne spustla. Obec bola jedným zo stredísk reka …

Zákopčie

  POLOHA. Obec  leží v južnej časti okresu, rozložená v štyroch dolinách severných svahov Javorníkov. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Kopaničiarska obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1662. Vznikla kopaničiarskym osídľovaním valachmi panstva Budatín, neskôr patrila panstvu Strečno. Je známa salašníctvom a drotárstvom. Po roku 1918 obec zasiahlo veľké vysťahovalectvo do zámoria.   …

Žaškov

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na rozhraní Oravskej vrchoviny a Veľkej Fatry v Podchočskej brázde. Leží na brehoch Žaškovského potoka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1380. Obec je doložená z polovice 14.storočia. Patrila oravskému panstvu a do 2.polovice 18.storočia ju spravovali dediční richtári. V 2.polovici 17.storočia bola počas stavovských povst …

Závažná Poruba

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozmedzí Nízkych Tatier a Liptovskej kotliny. Leží na ľavom brehu Váhu juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území je z roku 1263, prvá písomná zmienka o obci z roku 1377. Obec sa vyčlenila z chotára obce Liptovský Ján a po prvýkrát sa spomína v roku 1377. Patrila rodine Szentiványiovcov a jej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, tesárstvom a mu …

Zázrivá

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozmedzí Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry v Zázrivskej brázde. Leží na brehoch riečky Zázrivka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1556. Vznikla na valašskom práve, v 16.storočí bola kolonizovaná valachmi a patrila oravskému panstvu. V 17.storočí bola obec vyplienená.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Zborov nad Bystricou

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na styku Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd, na brehoch rieky Bystrica. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pravdepodobne začiatkom 17.storočia valašskou a kopaničiarskou kolonizáciou v chotári obce Krásno nad Kysucou. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1635. Podľa listín z roku 1662 patrila panstvu Strečno.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. &n …

Zbyňov

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na styku Žilinskej kotliny a Súľovských vrchov. Leží na brehoch rieky Rajčanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1407. V roku 1545 je v obci písomne doložený opevnený kaštieľ.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   …

Žiar

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu, pod južnými svahmi Západných Tatier v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Smrečianka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1349. Obec vznikla v 13.storočí. Jej názov pochádza od slova žiarenie /vypálenie a klčovanie lesa/. Obyvatelia sa zaoberali pasením oviec a pálením uhlia. K tradičným prácam žien okrem tkania plátna a pokr …

Žilina

  POLOHA. Mesto leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží na sútoku Váhu, Kysuce a Rajčanky.   HISTÓRIA. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1208, kedy obec patrila varínskemu a neskôr starohradnému panstvu. Spomína sa v latinsky písanej listine nitrianskeho župana Tomáša pod názvom „terra de Selinan“ (Žiliňany). Pod názvom Sylna je doložená ako usadlosť a neskôr dedina v roku 1267, neskôr ak …

TOPlist