Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Zuberec

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podtatranskej brázde. Leží na brehoch Studeného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1593. Obec vznikla v 16.storočí pastierskou a roľníckou kolonizáciou obyvateľstva na valašskom práve. Patrila Oravskému hradu. Začiatkom 17.storočia počas Bočkajovho protihabsburského povstania dočasne spustla a zanikla. Potom bola rekol …

Zubrohlava

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na ľavom brehu riečky Polhoranka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1588. Bola založená koncom 16.storočia valašskou kolonizáciou a patrila oravskému panstvu. Počas kuruckých vojen spustla, viackrát ju postihli živelné pohromy. Hlavným zdrojom obživy obyvateľov bolo plátenníctvo. Začiatkom 20.storočia tu …

Zvonice v okrese Bytča

JABLONOVÉ Zvonica z konca 19.storočia.   MARŠOVÁ-RAŠOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Murovaná zvonica bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku dvoch podlaží. Stojí v strede časti Maršová.   SÚĽOV-HRADNÁ Zvonica z roku 1798 so sochou svätého Jána Nepomuckého stojí v časti Hradná. …

Zvonice v okrese Čadca

DLHÁ NAD KYSUCOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená začiatkom 20.storočia. Dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom a dvojpriestorovou dispozíciou. Stojí v osade Gajdošovci 54.   DUNAJOV Zvonica s kaplnkou z konca 19.storočia.   KLUBINA Drevená zvonica z 19.storočia.   MAKOV Zvonica stojí v osade Gregušovci. …

Zvonice v okrese Dolný Kubín

DOLNÝ KUBÍN Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená rámová a murovaná baroková zvonica z konca 18.storočia. Upravovaná bola v 70.rokoch 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí v časti Záskalie na severnej strane ulice Záskalická.   HORNÁ LEHOTA Evanjelická zvonica.   ISTEBNÉ Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2009. Samostatne stojac …

Zvonice v okrese Kysucké Nové Mesto

DOLNÝ VADIČOV Drevená zvonica so šindľovou strechou bola postavená v 19.storočí.   HORNÝ VADIČOV Zvonica z 18.storočia stojí v obci.   LODNO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Murovaná zvonica bola postavená začiatkom 19.storočia. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí v lokalite Na Makovskom zárubku.   SNEŽNICA Klasicistická zvonica z 1.polovice 19.storoči …

Zvonice v okrese Liptovský Mikuláš

BOBROVNÍK   JALOVEC Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Drevená rámová zvonica z roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1923 a 1974. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce na návsi.   KRÁĽOVA LEHOTA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1990. Rámová drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1803. Dvojpodlažná stav …

Zvonice v okrese Martin

BLATNICA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 2.polovice 18.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce pri sýpke pri dome č.11.   FOLKUŠOVÁ Baroková zvonica z roku 1782.   MARTIN Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Murovaná baroková zvonica z roku 1754. Upravovan …

Zvonice v okrese Námestovo

BEŇADOVO Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená v rokoch 1764-1769. Upravovaná bola v 19.storočí a v roku 1999. Solitérna stavba má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Zvon v nej pochádza z roku 1780. Stojí na severovýchodnom okraji obce.   SIHELNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Cintorínska drevená zvonica po …

Zvonice v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÝ MICHAL Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1989. Pôvodná drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1975. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Michala, archanjela v obci.   RUŽOMBEROK   RUŽOMBEROK. Zvonica vo Vlkolínci. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Drevená, …

TOPlist