Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilinský kraj

Poloha:  Leží na severozápade Slovenska. Rozlohou je tretím najväčším krajom na Slovensku. Má tretí najväčší počet obyvateľov a tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva na Slovensku.

Na území kraja sa nachádza najsevernejší bod Slovenska Modrálová, pri obci Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  6 808,5 km2

Počet obyvateľov:  691 368  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva: 101,52 ob./km2

Krajské mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na východe hraničí s Prešovským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhozápade s Trenčianskym krajom. Jeho severozápadnú  hranicu tvorí štátna hranica s Českou republikou a severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom.

Charakteristika územia:  Územie kraja patrí do subprovincií Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty. Z Vnútorných Západných Karpát sem zasahuje Fatransko-tatranská oblasť (celky Chočské vrchy, Kozie chrbty, Malá Fatra, Nízke Tatry, Podtatranská kotlina, Starohorské vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Tatry, Turčianska kotlina, Veľká Fatra, Žiar a Žilinská kotlina) a oblasť Slovenské stredohorie (celok Kremnické vrchy). Z Vonkajších Západných Karpát sem zasahujú oblasti Slovensko-moravské Karpaty (celky Javorníky a Považské podolie), Západné Beskydy (celky Jablunkovské medzihorie, Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina), Stredné Beskydy (celky Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina, Oravské Beskydy, Podbeskydská brázda, Podbeskydská vrchovina, Oravská Magura a Oravská vrchovina) a Podhôľno-magurská oblasť (Oravská kotlina, Podtatranská brázda a Skorušinské vrchy).

Najvyšší bod:  Bystrá (2 248,4 m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry, časť Liptovské Tatry, okres Liptovský Mikuláš.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh (293,0 m) na výtoku z kraja pri obci Maršová-Rašov, celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina, okres Bytča.

Žilinský kraj sa delí na 11 okresov. Nachádza sa v nich 19 miest a 296 obcí.

» Zaujímavosti

Zvonice v okrese Turčianske Teplice

BLAŽOVCE Drevená zvonica z 19.storočia.   BRIEŠTIE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Drevená zrubová zvonica v štýle ľudového staviteľstva z roku 1903. Má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Stojí na návrší v juhovýchodnej časti obce.   DUBOVÉ Zvonica z roku 1873.   JASENOVO   ONDRAŠOVÁ Národná kultúrna pamiatka Zvonica vyhlásená v roku 2009. Tvoria ju viaceré …

Zvonice v okrese Tvrdošín

HLADOVKA 1   HLADOVKA 2   ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Horný Štefanov.   TVRDOŠÍN Pamiatkový objekt NKP Kaplnka a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková murovaná zvonica stojí pri rímsko-katolíckej Kaplnke nanebovzatia Panny Márie z obdobia po roku 1778. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má polygonálny pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu a výšku troch podlaží. Nachádza sa v strede obce Krásna Hôrka na ulici Kukorelliho. &nb …

Zvonice v okrese Žilina

DOLNÝ HRIČOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Drevená a murovaná zvonica v štýle ľudového staviteľstva bola postavená koncom 19.storočia. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v miestnej časti Peklina na ulici Hlavná v strede obce pri juhovýchodnom nároží rímsko-katolíckej Kaplnky povýšenia Svätého kríža.   LUTIŠE Drevená zvonica z 19.storočia.   LYSIC …

TOPlist