Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Bešeňová

POLOHA. Obec leží na východnej hranici okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu Váhu pod Vodnými nádržami Bešeňová a Liptovská Mara východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o pôvodne poľnohospodárskej obci pochádza z roku 1279. Ďalšia zmienka je z roku 1503.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí travertínov na území obce bolo objavené neolitické a eneolitické sídlisko, depoty a poh …

Chránené stromy v okrese Ružomberok

BREST PRI KAŠTIELI MITOŠINY Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 442cm, výškou 23m, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 110 rokov. Je významný z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie v Bešeňovej, časti Mitošiny, pri kaštieli.   JAVOR V RUŽOMBERKU POD TICHÝM Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Javor mliečny s obvodom kmeňa 360cm, výšk …

Cintoríny v okrese Ružomberok

RUŽOMBEROK. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2012. Zaniknutý cintorín okolo rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ondreja, apoštola spred roku 1318. Upravovaný bol v rokoch 1939-1941. Má nepravidelný pôdorys. Kostol stojí v Pamiatkovej zóne na východnom okraji Námestia Andreja Hlinku.   RUŽOMBEROK. Príkostolný cintorín v Hrboltovej. Pamiatkový objekt NKP Kostol a príkostolný cintorín …

Dopravné a športové stavby v okrese Ružomberok

ĽUBOCHŇA. Výpravná budova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Výpravná budova železničnej stanice bola postavená v roku 1871. Upravovaná bola v rokoch 1912 a 1945-1947. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Realizátorom prestavby v rokoch 1945-1947 je firma Švidroň a Kucbel. Budova č.6 stojí na železničnej stanici v severnej časti obce.   RUŽOMBEROK. Železničná stanica. N …

Drobná architektúra v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Ružomberok

RUŽOMBEROK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2009. Evanjelický kostol bol postavený v štýle pseudokubizmu v roku 1926. Má obdĺžnikový pôdorys s transeptom a rovným záverom, je trojloďový a jednovežový. Autormi stavby sú Jána Burjan a Dušan Jurkovič. Stojí v Pamiatkovej zóne na križovatke ulíc Bernolákova 9 a Dončova. …

Galérie v okrese Ružomberok

GALÉRIA ĽUDOVÍTA FULLU. Ružomberok. Budovu postavili na deponovanie a prezentovanie výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla /1902-1980/, jeden z mimoriadnych zjavov výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy. Vštsranne nadaný umelec, maliar, grafik, ilustrátor, tvorca monumentálno-dekoratívnych diel, scénických návrhov a pedagóg, tu prežil posledné roky svojho života. Preo …

Historické budovy v okrese Ružomberok

LIKAVKA. Soľný úrad. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1990. Klasicistická budova soľného úradu so skladom bola postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1874 a 1980. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Kačková 5 pri železničnej stanici.   LIPTOVSKÁ OSADA. Liečebný dom. Národná kultúrna pamiatka Liečebný dom s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viac …

Hradiská v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Hrádok Lúčny hríb. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Hradisko, hrádok, Lúčny hríb sa nachádza na kóte 642,2m južne od obce. Praveké hradisko z včasnej doby dejinnej /800-400 p. n.l./, stredoveku a halštatu.   LISKOVÁ. Hradisko Konislav. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Praveké hradisko  z včasnej doby dejinnej /1.000-400 p. n.l./, stredoveku a halštatu sa nachádza na kóte 73 …

TOPlist