Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Ružomberok

LIKAVA Zrúcanina hradu, pôvodne nazývaného Likavský hrad, sa nachádza na skalnatom výbežku Predného Choča /1.249,0m/ severne od obce Likavka. Je jedným z najmladších liptovských hradov a postavili ho aby ním doplnili tamojší obranný hradný systém. Obdobie i objednávateľ výstavby hradu sú nejasné. Podľa niektorých zdrojov ho v 13.storočí postavili templárski rytieri, iné za jej budovateľa pokladajú majstra Tomáša Csókakőiho, kráľovského …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Ružomberok

RUŽOMBEROK. Hrobka Ľ. Fullu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrobka výtvarníka, maliara, grafika a ilustrátora Ľudovíta Fullu /1902-1980/ z roku 1964 v štýle moderného hnutia sa nachádza na mestskom cintoríne v Pamiatkovej zóne na ulici Cintorínska. Autorom je Ing. arch. Martin Kusý a akademický maliar Ľudovít Fulla.   RUŽOMBEROK. Hrobka rodiny Makovických. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Hro …

Hubová

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu vo Veľkej Fatre. Leží na ľavom brehu rieky Váh západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1425. Obec sa do roku 1945 nazývala Gombáš. Patrila likavskému panstvu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Ivachnová

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu rieky Váh východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1298. Vyvinula sa v chotári obce Liptovská Teplá na území, ktoré v tom roku dostal Ivánka, syn Zalokov. Obec je doložená z roku 1469. Patrila rodine Rádyovcov. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENI …

Jaskyne v okrese Ružomberok

BARASKULINA JASKYŇA Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 792m v katastri obce Stankovany.   BARBORINA JASKYŇA Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Prašivej v nadmorskej výške 950m v katastri obce Liptovská Osada.   BIELA JASKYŇA Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 38m. Nachádza sa v pohorí Veľká F …

Kalameny

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v na rozhraní Chočských vrchova Podtatranskej kotliny. Leží na sútoku riečok Teplianka a Kalamenianka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1264. Vtedy zemianska obec vznikla vydedením z občiny obce Liptovská Teplá zemanom Kalamenom. Ďalšia zmienka o obci pochádza z roku 1375. V roku 1720 bola obec dočasne spustnutá.   …

Kaplnky v okrese Ružomberok

HUBOVÁ Kaplnka z roku 1831.   IVACHNOVÁ. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2010. Klasicistická Kaplnka svätého Jána Nepomuckého z roku 1858. Upravovaná bola v roku 1926. Jednopodlažná polygonálna stavba s polkruhovým záverom a centrálnou dispozíciou.   KALAMENY   KOMJATNÁ. Studničná.   LIPTOVSKÁ LÚŽNA 1   LIPTOVSKÁ LÚŽNA 2 Kaplnka z polovice 19.storočia.   LI …

Kaštiele v okrese Ružomberok

BEŠEŇOVÁ. Kaštieľ Mitošiny. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Pôvodne renesančný kaštieľ Mitošiny z 1.polovice 17.storočia. Kaštieľ postavili Dvorníkovci. V 2.tretine 18.storočia bol barokovo upravený a bola upravená väčšina interiérov. Upravovaný bol v rokoch 1922 a 1950. Klasicistické prefasádovanie z 1.polovice 19.storočia bolo odstránené pri pamiat …

Komjatná

  POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní Veľkej Fatry a Oravskej vrchoviny. Leží na brehoch riečky Komjatná severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1320. Ranostredoveká osada vznikla ale v 10.storočí. Na toto poveľkomoravské osídlenie upozornilo pohrebisko zistené pri odkrývaní základov gotického kostola svätého Ducha.   HISTÓRIA OSÍD …

TOPlist