Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Kostoly Československej cirkvi husitskej v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA Novogotický kostol Československej cirkvi husitskej bol postavený v 20.storočí, v roku 1911. …

Kríže v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Kúpele v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA Kúpeľná osada Korytnica bola známa už od 16.storočia v súvislosti s početnými minerálnymi prameňmi. Prírodná minerálna voda je známa už od 13.storočia. Prírodné liečivé zdroje síranovo-hydrogenuhličitanovej, vápenato-horečnatej, železnatej, uhličitej, hypotonickej studenej vody. Najznámejšie pramene sú Jozef a Žofia. Ďalšie pramene majú názvy . Tieto liečivé pramene sú najstudenšou liečivou vodou zo všetkých žriediel …

Likavka

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Podtatranskej kotliny. Leží na pravom brehu Váhu v tesnej blízkosti okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé zmienky o obci sú z roku 1235. Začiatky osídlenia obce možno sledovať už pred 13.storočím. Dokazuje to aj typ názvu obce, ktorý zaraďuje túto osadu k najstaršej skupine obcí v Liptove. V 13.storočí bola v držbe zemanov. V roku 1315 bo …

Liptovská Lúžna

POLOHA. Obec leží v objatí vrchov Nízkych Tatier v doline riečky Lúžňanka. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1336 a 1670. V roku 1669 bola založená goralskou kolonizáciou obyvateľstvom z Hornej Oravy. V 18.storočí tu prekvitalo baníctvo, po Prašivou sa dolovalo zlato. V rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. & …

Liptovská Osada

  POLOHA. Obec leží na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier v závere Revúckeho podolia. Leží v doline riečky Revúca južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o osídlení územia je z roku 1288. Patrila likavskému panstvu. Historicky je obec doložená z roku 1649, kedy bola kolonizovaná goralmi z Hornej Oravy. Od roku 1835 sa v časti Korytnica rozvíjajú kúpele. Na rozvoj obce malo vplyv vybudovani …

Liptovská Štiavnica

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na rozhraní Nízkych Tatier a Podtatranskej kotliny. Leží na brehoch riečky Štiavničanka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec je doložená v 14.storočí. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1300.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko, hrádok, Lúčny hríb sa nachádza na kóte 642,2m južne od obce. Praveké hradisko z včasnej doby dejinnej, stredoveku a halštatu. …

Liptovská Teplá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh pod Vodnými nádržami Bešeňová a Liptovská Mara východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1264. Patrí k najstarším obciam v Liptove. V roku 1600 tu bola zemianska kúria, mlyn, kostol, fara a škola. Od 18.storočia bola poddanským mestečkom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. …

Liptovské Revúce

  POLOHA. Obec leží v objatí vrchov Veľkej Fatry v samom závere Revúckej doliny. Leží na brehoch riečky Revúca juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233. V rokoch 1233-1355 existoval stará osada Revúca. Zanikla v polovici 14.storočia. Jadro obce vzniklo v 15.storočí pri medenej hute. Huta zanikla v roku 1560, čím upadlo osídlenie ale na rozhraní 16. A 17.storoči …

Liptovské Sliače

  POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch riečky Sliačanka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1251 kedy sa spomína ako utraque Stelach. Jedná sa o zakladaciu listinu turčianskej prepozitúry, vydanú Belom IV. Obec bola založená z troch osád Nižný, Stredný a Vyšný Sliač. V roku 1516 boli obci udelené výsady poddanským me …

TOPlist