Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Liptovský Michal

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na ľavom brehu Váhu pod Vodnými nádržami Bešeňová a Liptovská Mara východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1236. V roku 1331 patrila obec fare v Liptovskej Teplej. V 18.storočí tu pracovala papiereň a železný hámor. V roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj. V roku 1945 bola obec vypálená Nemcami. …

Lisková

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Váh severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1252, kedy bola poddanskou obcou likavského panstva. Od 17.storočia je v obci doložené pltníctvo.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Praveké hradisko  z včasnej doby dejinnej, stredoveku a halštatu sa nachádza na kóte 735,0m ( …

Ľubochňa

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu vo Veľkej Fatre. Leží na ľavom brehu rieky Váh na sútoku s riečkou Ľubochnianka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1625. Ďalšia zmienka je z roku 1808. Pôvodne to bola drevárska osada. Väčšia osada sa začala vytvárať pri sklade dreva a píle v 1.polovici 19.storočia. Koncom 19.storočia sa začínajú rozvíjať kúpele a obec …

Lúčky

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na rozhraní Podtatranskej kotliny a Chočských vrchov. Leží na brehoch riečky Teplianka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1287. Patrila hradnému panstvu Likava. V roku 1712 boli založené kúpele. V roku 1948 obec vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hradisko Na Skale, v lokalite Záskalie. Nachádza s …

Ľudová architektúra v okrese Ružomberok

HUBOVÁ   Sýpky. Národná kultúrna pamiatka Súbor sýpok vyhlásená v roku 1963. Dve zrubové sýpky v ľudovom štýle postavené okolo roku 1876. Nachádzajú sa pri hlavnej ceste na Ružomberok. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Sýpka 1. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Sýpka 2. Prízemná stavba s podpivničením, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. &nb …

Ludrová

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na rozhraní Podtatranskej kotliny a Nízkych Tatier. Leží na brehoch riečky Ludrovanka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1376. Ďalšia zmienka o obci je z roku 1461. Obec vznikla spojením obcí Villa Ludrova, známej z roku 1390 a Zemianska Ludrová, známej z roku 1461. V rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce počas SNP p …

Maloplošné chránené územia v okrese Ružomberok

NPR ČIERNY KAMEŇ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Pôvodne mala názov Čierny Kameň. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 344.000m2, rozloha ochranného pásma je 284.200m2. Ochrana bralnej vápencovo-dolomitovej trosky chočského príkrovu nad hl …

Martinček

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Podtatranskej kotliny. Leží na pravom brehu rieky Váh severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1260. Ďalšia zmienka z roku 1332. Obec sa spomína v 13.storočí a pozostávala z poddaných želiarov. DO roku 1848 patrila panstvu Likava. Je to malá ale zaujímavo položená obec.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Významná archeologická lokali …

Mestské turistické okruhy v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

TOPlist