Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Mohyly a mohylníky v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÉ MÚZEUM Liptovské múzeum vzniklo ako inštitúcia Liptovskej muzeálnej spoločnosti v roku 1912. V roku 1921 ho prevzalo ako verejnú inštitúciu mesto Ružomberok pod názvom Liptovské múzeum. Múzeum sídli od roku 1937 v budove, ktorú postavilo pre jeho potreby mesto podľa projektov V. Donnera. Múzeum má od svojho vzniku vlastivedný charakter so zbernou oblasťou v regióne Liptova. Verejnosti sú prístupné stále expozície  prírody, ar …

Náučné chodníky v okrese Ružomberok

NCH HREBEŇOM VEĽKEJ FATRY Samoobslužný, obojsmerný, peší, letný náučný chodník. Je zameraný prírodovedne, historicky a ochranársky. Je súbežný s červeno značeným turistickým chodníkom // a kratšie úseky s modro a zeleno značeným turistickým chodníkom //. Chodník je dlhý 11,5km a má prevýšenie 420m. Na trase chodníka je 9 zastávok. Začína pri vrcholovej stanici bývalej sedačkovej lanovky na juhovýchodnom svahu vrchu Líška /1.445,0m/ a …

Pamätné tabule v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA. Pamätná tabuľa RNV. Pamiatkový objekt NKP Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Na dome č.324 je osadená pamätná tabuľa na pamiatku revolučného národného výboru.   LIPTOVSKÁ OSADA. Pamätná tabuľa vojenskej nemocnice. Pamiatkový objekt NKP Liečebný dom s areálom vyhlásený v roku 1963. Na fasáde liečebného domu je osadená pamätná tabuľa vojenskej povstaleckej nemocnice v roku 1944. Bola osadená po …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Ružomberok

LIKAVKA. Lovisko 1.   LIKAVKA. Lovisko 2.   LIKAVKA. Pamätník Kramariská. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätné miesto s pamätníkom antifašistom popraveným v januári 1945 bol osadený v roku 1961. Nachádza sa v lokalite Kramariská.   LIPTOVSKÁ LÚŽNA. Pamätník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Modernistický pamätník padlým v SNP bol odhalený 29.8.1975 v lokalite na vrchu Kečka …

Pamiatkové územia v okrese Ružomberok

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA VLKOLÍNEC Územie obce bolo 26.1.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Nariadením 188/2011 z 8.6.2011 účinným od 1.7.2011 boli aktualizované jej hranice. Najlepšie zachované a najucelenejšie sídlo pôvodného ľudového staviteľstva na Slovensku v širokom kontexte okolitých krajín. Jediný pôvodný neporušený dedinský komplex dreveníc na Slovensku. Typická ukážka niekdajšej slovenskej horskej ded …

Parky v okrese Ružomberok

BEŠEŇOVÁ. Park pri kaštieli. Pri kaštieli sa rozprestiera park.   LIPTOVSKÁ OSADA. Park kúpeľný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kúpeľný prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou v kúpeľoch v Korytnici bol  vybudovaný v 2.polovici 19.storočia.   LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Park pri kúrii. Pri kúrii sa rozprestiera park.   ĽUBOCHŃA. Park kúpeľný. Pri kúpeľnom Kollárovom dome sa …

Potok

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Podtatranskej kotline. Leží na brehoch Holubieho potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1273.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Li …

Predajne v okrese Ružomberok

RKP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist