Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Prirodzené vodné plochy v okrese Ružomberok

JAZERO BLATNÉ Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Výmera 42.900m2, ochranné pásmo 1.160.000m2. Výnimočný typ jazera. Príčinou jeho vzniku bol mechanický pohyb svahu, obrovské skalné rútenie, v dôsledku čoho bolo prehradené údolie riečky Blatná a vzniklo jazero. Vo svete je tento jav bežný, na Slovensku je známy iba z doliny Blatnej. Ojedinelý jav v jadrových pohoriach Karpát. Nachádza sa pri obci Ľubochňa. …

Relax v okrese Ružomberok

RKR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Ružomberok

BEŠEŇOVÁ. Kostol Najsvätejšej Trojice. Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí.   HUBOVÁ. Kostol povýšenia Svätého kríža. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Pôvodne neskorobarokový rímsko-katolícky farský Kostol povýšenia svätého Kríža bol postavený v rokoch 1816-1817 na mieste dreveného kostola z roku 1795. Prvýkrát bol vymaľovaný v roku 1825. Upravovaný bol v rokoch 190 …

Rozhľadne v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o rozhľadniach v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Ružomberok

KOMJATNÁ. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Základy zaniknutého starého románskeho, neskôr gotického, rímsko-katolíckeho Kostola svätého Ducha sa nachádzajú na pôvodnom mieste. Zakonzervované základy s pamätnou doskou sú chránenou archeologickou pamiatkou. Kostol bol postavený v 12.storočí. V 14.storočí bol goticky upravený. Mal obdĺžnikový pôdorys a bol jednoloďový. Základy sa nachádzajú v lokalite Ohr …

Ružomberok

POLOHA. Mesto leží v západnej časti Liptovskej kotliny na sútoku riek Váh a Revúca.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233 kedy sa spomína ako Reucha. V 14.storočí bola obec kolonizovaná Nemcami. V roku 1318 získava od Nemeckej Ľupče, dnes Partizánska Ľupča, prvé mestské výsady a v roku 1340 dostáva mesto kráľovskú výsadnú listinu od panovníka Karola Róberta. V roku 1390 je poddanským mestečkom. V  …

Sídliská v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skalné útvary v okrese Ružomberok

KRKAVÁ SKALA Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1952, novelizovaná v rokoch 1984 a 1988. Výmera 2.619m2. Ochrana významného geomorfologického výtvoru predstavujúceho bralo vysoké 15m so skupinou reliktných borovíc na vrchole na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Bralo vzniklo zvetrávaním dolomitov stredného triasu. Vytvára pôsobivý scenérický prvok. Nachádza sa pri Ružomberku.   SKALNÁ BRÁNA V južnom úbočí v …

Skanzeny v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o skanzenoch v okrese. …

Sochy a busty v okrese Ružomberok

RUŽOMBEROK. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne na Námestí Andreja Hlinku pri parčíku. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Trojboký pilier z roku 1858. Jeho autorom je A. Belopotocký. Socha. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata) z 18.storočia.   RUŽOMBEROK. Socha Krista učiteľa. Pamiatkový objekt N …

TOPlist