Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ružomberok

Poloha:  Leží v južnej časti Žilinského kraja.

Rozloha:  646,8 km2

Počet obyvateľov:  56 747  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  87,77 ob./km2

Okresné mesto:  Ružomberok

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Banskobystrickým krajom. Na západe hraničí s okresom Martin, na severe s okresom Dolný Kubín a na východe s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti z východu územie okresu zasahuje celok Podtatranská kotlina (podcelok Liptovská kotlina), severovýchod okresu pokrýva celok Chočské vrchy (podcelky Choč a Sielnické vrchy), juhovýchod okresu zasahuje celok Nízke Tatry (podcelok Ďumbierske Tatry), juh celok Starohorské vrchy a juhozápad celok Veľká Fatra (podcelky Hôľna Fatra, Lysec, Revúcke podolie, Šiprúň, Šípska Fatra a Zvolen). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Oravská vrchovina (podcelok Podchočská brázda).

Najvyšší bod:  Veľká Chochuľa (1 753,2m), celok Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Stankovany (430,7m), celok Podtatranská kotlina, podcelok Liptovská kotlina.

Na území okresu leží 1 mesto a 24 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Ružomberok

ĎUMBIERSKE TATRY /SKUEV0302/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Ďumbierske Nízke Tatry vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 46.583,31ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070), Alpínske a subalpínske vápno …

Valaská Dubová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní Chočských vrchov a Veľkej Fatry. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá  zmienka o obci pochádza z roku 1322. Pôvodne to bola valašská obec, ktorá patrila pod správu Likavy a Oravského hradu. V 14.storočí bola kolonizovaná Valachmi. Koncom 17.storočia bola takmer spustnutá. V roku 1395 vyhorela.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠT …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Ružomberok

NAPANT Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený 14.6.1978 a v roku 1997 bola upravená jeho hranica. V rokoch 2004 a 2005 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 72.842ha a ochranné pásmo je 110.162ha. Územie sa vyznačuje rozmanitosťou fyziogeografických pomerov, výskytom mnohých endemických a reliktných druhov flóry a fauny, hodnotnými krasovými výtvormi, minerálnymi prameňmi a tichými zákutiami. Predstavuje najrozsiahlejšie chrá …

Vodná turistika v okrese Ružomberok

VÁH Váh je na území okresu vodácky splavný od priehradnej hrádze Vodnej nádrže Bešeňová až po Ružomberok. V kanáloch hydrocentrál a niektorých priehradách je plavba zakázaná. …

Vodopády v okrese Ružomberok

BLATNÁ Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre pri obci Ľubochňa. Nachádza sa na ľavom bezmennom prítoku ľavého bezmenného prítoku potoka Blatná v nadmorskej výške 837m. Výška vodopádu je 5,85m a šírka toku nad vodopádom je 3m. Horninové podložie tvorí vápenec. Je to deštrukčný, subsekventný typ vodopádu.   BRANKOVSKÝ VODOPÁD Národná prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1980, nov …

Vojenské stavby v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA. Guľometné opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2011. Dve guľometné opevnenia z bojov z obdobia SNP z roku 1944. Upravované boli v rokoch 1969-1974. Nachádza sa severne od obce pri hlavnej ceste. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Guľometné opevnenie, guľometný uzáver. Má pôdorys v tvare U. Guľometné opevnenie, guľometný uzáver. Má pôdorys v tvare V. …

Výrobné stavby v okrese Ružomberok

LIKAVKA. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2016. V súčasnosti barokový vodný (Likavský) mlyn bol postavený z kameňa v roku 1435. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia a v rokoch 1974, 1979 a 1983. Dvojpodlažná stavba s trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Mlynská na juhovýchodnom okraji obce.   LIPTOVSKÁ LÚŽNA. Drevené mlyny.   ĽUBOCHŇA. Vodná elektráreň. Národ …

Významné stromy v okrese Ružomberok

RUŽOMBEROK Lipová aleja lemujúca stred námestia. …

Záhrady v okrese Ružomberok

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist