Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Ružomberok

BREST PRI KAŠTIELI MITOŠINY Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Brest horský s obvodom kmeňa 442cm, výškou 23m, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 110 rokov. Je významný z biologického, estetického, kultúrneho, vedeckého a krajinárskeho hľadiska. Rastie v Bešeňovej, časti Mitošiny, pri kaštieli.   JAVOR V RUŽOMBERKU POD TICHÝM Za chránený bol vyhlásený v roku 1975 a 1996. Javor mliečny s obvodom kmeňa 360cm, výšk …

Jaskyne v okrese Ružomberok

BARASKULINA JASKYŇA Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Šípskej Fatre v nadmorskej výške 792m v katastri obce Stankovany.   BARBORINA JASKYŇA Korózna jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Nízke Tatry, v Ďumbierskych Tatrách, v Prašivej v nadmorskej výške 950m v katastri obce Liptovská Osada.   BIELA JASKYŇA Korózno-rútivá jaskyňa s dĺžkou 38m. Nachádza sa v pohorí Veľká F …

Kúpele v okrese Ružomberok

LIPTOVSKÁ OSADA Kúpeľná osada Korytnica bola známa už od 16.storočia v súvislosti s početnými minerálnymi prameňmi. Prírodná minerálna voda je známa už od 13.storočia. Prírodné liečivé zdroje síranovo-hydrogenuhličitanovej, vápenato-horečnatej, železnatej, uhličitej, hypotonickej studenej vody. Najznámejšie pramene sú Jozef a Žofia. Ďalšie pramene majú názvy . Tieto liečivé pramene sú najstudenšou liečivou vodou zo všetkých žriediel …

Maloplošné chránené územia v okrese Ružomberok

NPR ČIERNY KAMEŇ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Liptovský Mikuláš. Pôvodne mala názov Čierny Kameň. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 344.000m2, rozloha ochranného pásma je 284.200m2. Ochrana bralnej vápencovo-dolomitovej trosky chočského príkrovu nad hl …

Parky v okrese Ružomberok

BEŠEŇOVÁ. Park pri kaštieli. Pri kaštieli sa rozprestiera park.   LIPTOVSKÁ OSADA. Park kúpeľný. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kúpeľný prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou v kúpeľoch v Korytnici bol  vybudovaný v 2.polovici 19.storočia.   LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA. Park pri kúrii. Pri kúrii sa rozprestiera park.   ĽUBOCHŃA. Park kúpeľný. Pri kúpeľnom Kollárovom dome sa …

Prirodzené vodné plochy v okrese Ružomberok

JAZERO BLATNÉ Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1990. Výmera 42.900m2, ochranné pásmo 1.160.000m2. Výnimočný typ jazera. Príčinou jeho vzniku bol mechanický pohyb svahu, obrovské skalné rútenie, v dôsledku čoho bolo prehradené údolie riečky Blatná a vzniklo jazero. Vo svete je tento jav bežný, na Slovensku je známy iba z doliny Blatnej. Ojedinelý jav v jadrových pohoriach Karpát. Nachádza sa pri obci Ľubochňa. …

Skalné útvary v okrese Ružomberok

KRKAVÁ SKALA Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1952, novelizovaná v rokoch 1984 a 1988. Výmera 2.619m2. Ochrana významného geomorfologického výtvoru predstavujúceho bralo vysoké 15m so skupinou reliktných borovíc na vrchole na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Bralo vzniklo zvetrávaním dolomitov stredného triasu. Vytvára pôsobivý scenérický prvok. Nachádza sa pri Ružomberku.   SKALNÁ BRÁNA V južnom úbočí v …

Umelé vodné plochy v okrese Ružomberok

VN BEŠEŇOVÁ Vodná nádrž na výtoku Váhu z Vodnej nádrže Liptovská Mara. Prečerpáva sa z nej voda do vyššie položenej Vodnej nádrže Liptovská Mara. Súčasťou diela je vodná elektráreň.   VN ČUTKOVO Nachádza sa na Čutkovom potoku v doline Čutkovo.   VN RUŽOMBEROK. Hrabovo. Nachádza sa v Ružomberku v časti Hrabovo v rovnomennej dolinke. …

Územia európskeho významu v okrese Ružomberok

ĎUMBIERSKE TATRY /SKUEV0302/ Územie európskeho významu bolo pod názvom Ďumbierske Nízke Tatry vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 46.583,31ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070), Alpínske a subalpínske vápno …

TOPlist