Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Abramová

  POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla po roku 1262. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1268. Je to malá obec s rebríkovým pôdorysom, ktorá vznikla v 2.polovici 13.storočia. Ďalšia zmienka o obci pochádza až z roku 1400.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &n …

Blažovce

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu Turca severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce je z roku 1266 kedy sa spomína osada Bodovice. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1343.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM O …

Bodorová

  POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Dolinka severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1265. Počas SNP v roku 1944 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE …

Borcová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží južne od sútoku riek Dolinka a Čierna voda, severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1301 a1302.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okre …

Brieštie

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v pohorí Žiar. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1382 a 1392. V roku 1945 počas 2.svetovej vojny bola čiastočne vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   …

Budiš

POLOHA. Obec leží vo východnej časti okresu na rozhraní pohoria Žiar a Turčianskej kotliny. Leží na brehu riečky Jasenica západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o vtedy malej obci pochádza z roku 1616. Bola zemianskou obcou Horváthovcov, neskoršie Bakovských. V obci bola píla a mlyn. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a tkáčstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   …

Cintoríny v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o cintorínoch v okrese. …

Čremošné

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu vo Veľkej Fatre. Leží juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1340. V okolí sa v 13. a 14.storočí ťažila železná ruda. V roku 1944 počas 2.svetovej vojny v okolí obce v SNP prebiehali ťažké boje. Do bojov počas SNP zasiahol začiatkom októbra 1944 pancierový vlak Hurban.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAV …

Dopravné a športové stavby v okrese Turčianske Teplice

ČREMOŠNÉ. Železničná stanica. Budova železničnej stanice na trati Diviaky – Banská Bystrica je jednou z najzaujímavejších stavieb. Trať bola postavená v rokoch 1939-1940.   TURČEK. Tunel. Banícky tunel, tiež nazývaný Görgeyho tunel, sa spomína už v 14.storočí. Slúžil na prepravu striebra a medi z hút v Banskej Bystrici do Kremnickej kráľovskej mincovne. Ďalšie využitie sa datuje do roku 1849, keď tadiaľto ustupovalo vojsko ge …

Drobná architektúra v okrese Turčianske Teplice

SLOVENSKÉ PRAVNO. Záhradný pavilón. Drevený záhradný pavilón z roku 1792 v interiéri pomaľovaný rokokovou iluzívnou maľbou.   …

TOPlist