Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Turčianske Teplice

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  392,9 km2

Počet obyvateľov:  15 888  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  40,55 ob./km2

Okresné mesto:  Turčianske Teplice

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na severe hraničí s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina), východnú časť okresu zasahuje celok Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelky Horeňovo, Sokol a Vyšehrad). Z oblasti Slovenské stredohorie na juhovýchode leží celok Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská hornatina).

Najvyšší bod:  Smrekov (1 441,1m), celok Veľká Fatra, podcelok Bralná Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Turiec na výtoku z okresu pri obci Blažovce (438,0m), celok Turčianska kotlina, podcelok Mošovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Turčianske Teplice

DUBOVÉ. Hrob s náhrobníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1983. Hrob s náhrobníkom 25 vojakom a partizánom padlým v bojoch SNP dňa 21.9.1944. Bol odhalený po roku 1945. Nachádza sa na starom cintoríne v obci.   IVANČINÁ. Náhrobník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Kamenný empírový náhrobník z 1.polovice 19.storočia s obdĺžnikovým pôdorysom sa nachádza na evanjelickom cintoríne.   JASENOVO. Spo …

Ivančiná

  POLOHA. Obec sa nachádza v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom rieky Turiec severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá nepriama zmienka o území obce je z roku 1269. Prvá písomná zmienka obci je z roku 1423, obec je však oveľa staršia. Pred rokom 1640 tu bola založená artikulárna škola.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález slovanského sídliska z doby veľkomoravskej.   O …

Jasenovo

POLOHA. Obec sa nachádza v západnej časti okresu v pohorí Žiar. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1392. Obec vznikla v 2.polovici 14.storočia. Bola založená na zákupnom práve v chotári obce Pravno. Doložená je z roku 1495. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Praveké výšinné hradisko Vyšehrad na kóte 82 …

Jaskyne v okrese Turčianske Teplice

BIELA VODA Fluviokrasová jaskyňa s hĺbkou 9m s občasným vodným tokom. Nachádza sa v pohorí Veľká Fatra, v Bralnej Fatre v katastri obce Čremošné.   BRLOH V ONDRAŠOVSKÝCH SKALÁCH Jaskyňa s dĺžkou 6m. Nachádza sa v pohorí Žiar, vo Vyšehrade v nadmorskej výške 706m v katastri obce Ondrašová.   DIERA POD OKNOM Jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Žiar, vo Vyšehrade v nadmorskej výške 801m v katastri obce Ondrašová. …

Jazernica

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Turiec južne od jeho sútoku s riečkou Teplica. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1361.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BL …

Kaľamenová

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží medzi riekami Turiec a Jasenica západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1240.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Kalvárie v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Turčianske Teplice

ABRAMOVÁ   BUDIŠ   ČREMOŠNÉ   HORNÁ ŠTUBŇA   JASENOVO   MOŠOVCE   RUDNO   TURČEK. Kaplnka novogotická. Novogotická kaplnka z roku 1901 stojí v časti Horný Turček.   TURČIANSKE TEPLICE. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého sa nachádza v budova bývalého sirotinca, rímsko-katolíckej fary. Kaplnka má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom a obdĺžnikovými rizalitmi. Stojí na ulici …

Kaštiele v okrese Turčianske Teplice

ABRAMOVÁ. Kúrie v Laclavej. 3 kúrie, jedna z nich je z 1.polovice 16.storočia. Nachádzajú sa v časti Laclavá.   ABRAMOVÁ. Renesančná kúria. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná kúria bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola po roku 1995. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Solitér stojí v lokalite Laclavá 74.   BLAŽOVCE. Baro …

Kríže v okrese Turčianske Teplice

ONDRAŠOVÁ. Vsadený kríž s korpusom. Pamiatkový objekt NKP Zvonica vyhlásený v roku 2009. Nad vstupom do kaplnky zvonice je do fasády vsadená ľudovo-klasicistická socha Krista na kríži z 19.storočia. Zvonica stojí v strede obce. …

TOPlist