Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Turčianske Teplice

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  392,9 km2

Počet obyvateľov:  15 888  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  40,55 ob./km2

Okresné mesto:  Turčianske Teplice

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na severe hraničí s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina), východnú časť okresu zasahuje celok Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelky Horeňovo, Sokol a Vyšehrad). Z oblasti Slovenské stredohorie na juhovýchode leží celok Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská hornatina).

Najvyšší bod:  Smrekov (1 441,1m), celok Veľká Fatra, podcelok Bralná Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Turiec na výtoku z okresu pri obci Blažovce (438,0m), celok Turčianska kotlina, podcelok Mošovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Kúpele v okrese Turčianske Teplice

TURČIANSKE TEPLICE Prvá písomná zmienka o teplých minerálnych prameňoch pochádza z roku 1281. Od roku 1402 sú už pri prameňoch známe kúpele. V roku 1423 sa tu liečil kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1535 kúpele patrili Kremnici. V 16.-17.storočí kúpele navštevovala šľachta. Rozvoj zaznamenali kúpele po roku 1872, kedy bola vybudovaná železničná trať. Kúpele so síranovo-hydrogenuhličitanovými a vápenato-horečnatými liečivými vodami s t …

Liešno

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na rozhraní pohoria Žiar a Turčianskej kotliny. Leží na brehoch riečky Lúčky západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1302 a 1322.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Ľudová architektúra v okrese Turčianske Teplice

BRIEŠTIE V časti Hedviga zvyšky stavieb pôvodnej architektúry, ktoré sa v súčasnosti využívajú ako rekreačné chalupy.   BUDIŠ Zachované pôvodné domy s drevenými štítmi.   DUBOVÉ   Roľnícky dvor č.60, 170. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Roľnícka usadlosť sa nachádza v centrálnej časti obce Dubové 60, 170. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Murovaný ľudový dvojdom s hospodá …

Maloplošné chránené územia v okrese Turčianske Teplice

NPR RAKŠIANSKE RAŠELINISKO Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin. Rozloha je 55.310m2. Ochrana vlhkomilných a slatinných spoločenstiev Turčianskej kotliny. Zachované prirodzené slatinné rašelinisko s výsky …

Malý Čepčín

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na brehoch riečky Teplica severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1254.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Mestské turistické okruhy v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o mestských turistických okruhoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Moškovec

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na ľavom brehu rieky Turiec severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1272 a 1391.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Martin: …

Mošovce

POLOHA. Obec leží v v severovýchodnej časti okresu na rozhraní Veľkej Fatry a Turčianskej kotliny. Leží brehoch Mošovského potoka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1233 z donačnej listiny kráľa Ondreja II. Vznikla na miestach, kde v mladšej dobe bronzovej bolo sídlisko. Obec vznikla z viacerých osád a patrí k najstarším obciam v Turci. Najprv sa rozvíjala ako kráľ …

TOPlist