Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Turčianske Teplice

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  392,9 km2

Počet obyvateľov:  15 888  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  40,55 ob./km2

Okresné mesto:  Turčianske Teplice

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na severe hraničí s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina), východnú časť okresu zasahuje celok Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelky Horeňovo, Sokol a Vyšehrad). Z oblasti Slovenské stredohorie na juhovýchode leží celok Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská hornatina).

Najvyšší bod:  Smrekov (1 441,1m), celok Veľká Fatra, podcelok Bralná Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Turiec na výtoku z okresu pri obci Blažovce (438,0m), celok Turčianska kotlina, podcelok Mošovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Múzeá v okrese Turčianske Teplice

MOŠOVCE. Múzeum Jána Kollára. Múzeum sa nachádza na pôvodnom mieste, kde stál rodný dom Jána Kollára. Pri obecnom požiari v roku 1863 zhorela obytná časť rodného domu a hospodárska časť. Zachovala sa len sýpka, ktorá od roku 1983 slúžila ako pamätná izba. V roku 2009 sa začalo so stavbou dostavby rodného domu Jána Kollára, ktorá by bola replikou pôvodného domu. V auguste v roku 2010 bola verejnosti sprístupnená nová časť expozície. Múz …

Náučné chodníky v okrese Turčianske Teplice

NCH BÔR Náučný chodník sa nachádza v ochrannom pásme NP Veľká Fatra pri CHA Žarnovica pri Turčianskych Tepliciach. Východiskovým bodom je Mestský úrad v Turčianskych Tepliciach, kde je umiestnený aj hlavný infopanel. Trasa vedie v rámci lesoparku Bôr. Chodník je samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší aj cyklo, letný i zimný. Je nenáročný, chodecké terény v rámci lesoparku sú upravené. Dĺžka trasy je 6,5km, prevýšenie 50m, čas precho …

Ondrašová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na rozhraní pohoria Žiar a Turčianskej kotliny. Leží na pravom brehu riečka Polerieka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1252.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OB …

Pamätné tabule v okrese Turčianske Teplice

RAKŠA. Pamätná tabuľa M. M. Hodžu. Pamätná tabuľa ideológa slovenského národného hnutia M. M. Hodžu /1811-1870/ bola 22.9.1911 osadená na jeho rodnom dome č.9 v obci.   MOŠOVCE. Pamätná tabuľa ilegálnej SNR. Pamiatkový obed NKP Pamätné miesto vyhlásený v roku 1979. Pamätná tabuľa ilegálnej SNR je osadená na severnej fasáde zrubu č.721, ktorý sa nachádza na pamätnom mieste. Pamätná tabuľa tu bola osadená po roku 1945.   …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Turčianske Teplice

ČREMOŠNÉ. Chata Bartoška.   ČREMOŠNÉ. Pamätné miesto SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Na pamätnom mieste na železničnej stanici je z obdobia po roku 1945 osadená pamätná tabuľa na boje počas SNP v období 21.9.-26.10.1944.   ČREMOŠNÉ. V obci.   HORNÁ ŠTUBŇA. Pomník SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Pomník 180 umučeným v rokoch 1944-1945 stojí od 60.rokov 20.storočia pri ceste na Tur …

Pamiatkové územia v okrese Turčianske Teplice

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Parky v okrese Turčianske Teplice

MOŠOVCE. Park pri klasicistickom kaštieli. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pri pôvodne klasicistickom Révayovskom kaštieli z 2.polovice 18.storočia sa rozprestiera veľký anglický prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 2.polovice 18.storočia. Park má obdĺžnikový pôdorys a upravovaný bol po roku 1980. Nachádza sa v ňom viacero zaujímavých objektov, mauzóleum rodiny Révay postavené v secesnej pseudogotike a z …

Predajne v okrese Turčianske Teplice

TRP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Prirodzené vodné plochy v okrese Turčianske Teplice

JAZERNICKÉ JAZIERKO Chránený areál vyhlásený v roku 1975. Výmera 1.618m2. Veľké prirodzené pramenište poriečnej vody s pomerne veľkým pramenným jazierkom na plochom alúviu potoka Teplica. Jedno z najväčších a najvýznamnejších zachovalých prameníšť poriečnych vôd Turčianskej kotliny so zachovalou charakteristickou vegetáciou a faunou. Nachádza sa pri obci Jazernica. …

TOPlist