Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Turčianske Teplice

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  392,9 km2

Počet obyvateľov:  15 888  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  40,55 ob./km2

Okresné mesto:  Turčianske Teplice

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na severe hraničí s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina), východnú časť okresu zasahuje celok Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelky Horeňovo, Sokol a Vyšehrad). Z oblasti Slovenské stredohorie na juhovýchode leží celok Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská hornatina).

Najvyšší bod:  Smrekov (1 441,1m), celok Veľká Fatra, podcelok Bralná Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Turiec na výtoku z okresu pri obci Blažovce (438,0m), celok Turčianska kotlina, podcelok Mošovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Slovenské Pravno

POLOHA. Obec sa nachádza v centrálnej časti okresu na rozhraní pohoria Žiar a Turčianskej kotliny. Leží severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113. Je najstaršou obcou v Turci. Obec leží na prastarej ceste od Dunaja, Nitrianskou kotlinou, cez Turiec a Oravu až do Krakova. V roku 1655 bola poddanským mestečkom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Hrádok Šiance s obdobia …

Sochy a busty v okrese Turčianske Teplice

MOŠOVCE. Socha J. Kollára. Socha básnika Jána Kollára /1793-1852/ stojí na námestí v obci. Bola odhalená v roku 1983 za prítomnosti pravnučky Jána Kollára, Ľudmily. Autorom sochy je Fraňo Štefunko.   …

Šport v okrese Turčianske Teplice

TRŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Stravovanie v okrese Turčianske Teplice

TRS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Synagógy v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Turček

  POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Kremnických vrchoch. Leží na brehoch rieky Turiec juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1371. Obec vznikla ako uhliarska obec počas nemeckej kolonizácie v 14.storočí. Patrila Kremnici. V rokoch 1944-1945 v okolí obce počas 2.svetovej vojny prebiehali v SNP ťažké boje. Po skončení vojny v rokoch 1945-1946 prebehol odsun …

Turčianske Teplice

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na brehoch rieky Teplica.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1281, kedy sa prvýkrát spomínajú teplé minerálne pramene. Najstaršie doložené informácie o obci sú z roku 1351. Od roku 1402 sú známe kúpele pri prameňoch. V roku 1423 sa tu liečil kráľ Žigmund Luxemburský. Od roku 1535 patrili kúpele Kremnici. V 16.-17.storočí boli k …

Ubytovanie v okrese Turčianske Teplice

TRU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Umelé vodné plochy v okrese Turčianske Teplice

VN TURČEK Vodárenská nádrž Horný Turček bola vybudovaná na východnom okraji obce na hornom toku rieky Turiec. Súčasťou je i vodná elektráreň. Bola vybudovaná pre potreby zásobovania obyvateľov /okolo 50.000/ pitnou vodou. Celkový objem nádrže je 10,6milióna m3. Vodná plocha má pri maximálnej prevádzkovej hladine v nadmorskej výške 777m rozlohu 54ha. Najväčšia hĺbka vody je 57m. Výška hrádze v osi nad úrovňou terénu je 59m a dĺžka kor …

TOPlist