Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Turčianske Teplice

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Je tretím najmenším okresom v kraji, má najmenší počet obyvateľov a najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  392,9 km2

Počet obyvateľov:  15 888  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  40,55 ob./km2

Okresné mesto:  Turčianske Teplice

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom a na juhovýchode s Banskobystrickým krajom. Na severe hraničí s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť a oblasť Slovenské stredohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Turčianska kotlina (podcelky Diviacka pahorkatina a Mošovská pahorkatina), východnú časť okresu zasahuje celok Veľká Fatra (podcelok Bralná Fatra) a juhozápadnú časť celok Žiar (podcelky Horeňovo, Sokol a Vyšehrad). Z oblasti Slovenské stredohorie na juhovýchode leží celok Kremnické vrchy (podcelky Flochovský chrbát a Kunešovská hornatina).

Najvyšší bod:  Smrekov (1 441,1m), celok Veľká Fatra, podcelok Bralná Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Turiec na výtoku z okresu pri obci Blažovce (438,0m), celok Turčianska kotlina, podcelok Mošovská pahorkatina.

Na území okresu leží 1 mesto a 25 obcí.

» Zaujímavosti

Územia európskeho významu v okrese Turčianske Teplice

SVRČINNÍK /SKUEV0241/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 222,49ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Horské smrekové lesy (9410), Javorovo-bukové horské lesy (9140 …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Turčianske Teplice

NP VEĽKÁ FATRA Územie Veľkej Fatry bolo vyhlásené za CHKO už v roku 1973. Vzhľadom na mimoriadne prírodné hodnoty bol na tomto území 1.4.2002 vyhlásený národný park. V roku 2005 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia národného parku je 40.371,3433ha a ochranné pásmo má rozlohu 26.132,5817ha. Národný park zaberá geomorfologický celok Veľká Fatra, ochranné pásmo zasahuje na juhu aj malú časť Starohorských vrchov a na severozápade č …

Veľký Čepčín

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Turčianskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Turiec severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1262.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Vodná turistika v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o možnostiach vodnej turistiky v okrese. …

Vodopády v okrese Turčianske Teplice

SVÄTOJÁNSKY VODOPÁD Prírodná pamiatka vyhlásená v roku 1995. Vodopád v NP Veľká Fatra vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v nadmorskej výške 715m pri obci Mošovce v blízkosti lesnej cesty asi 200m za chatou SZOPK. Je to 4,2m vysoký deštrukčný subsekventný vodopád so šírkou toku nad vodopádom 0,3m. Horninové podložie tvoria vápence. Vodopád bol v minulosti ovplyvnený výstavbou vodovodu, veľká časť vody z toku bola odobratá. …

Vojenské stavby v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Turčianske Teplice

IVANČINÁ. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn s areálom vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa západne od časti Dvorec na tzv. Mlynskom ostrove. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Vodný mlyn. Zrubový vodný mlyn, tzv. Mlyn Jančoškovcov, bol postavený v tretine 19.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, v roku 1939, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2013. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, štvorpriestorov …

Významné stromy v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o významných stromoch v okrese. …

Záhrady v okrese Turčianske Teplice

Nemáme žiadne informácie o záhradách v okrese. …

TOPlist