Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Brezovica

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej kotline, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce pochádza z roku 1317. Prvá písomná zmienka je z roku 1580. V tom roku bola založená Thurzovcami presídlením obyvateľov z Trstenej na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 ju spustošili poľsko-litovské vojská. Obyvatelia sa zaoberali roľníctv …

Chránené stromy v okrese Tvrdošín

LIPY NA CINTORÍNE Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Dva exempláre lipy veľkolistej. Prvá má obvod kmeňa 406cm, výšku 23m, priemer koruny 12m a vek 110 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 220cm, výšku 19m, priemer koruny 11m a vek 100 rokov. Stromy sú významné z vedecko-výskumného, náučného, estetického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho hľadiska. Stromy rastú v obci Štefanov nad Oravou v časti Horný Štefanov na cinto …

Čimhová

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch rieky Oravica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1438.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Cintoríny v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ Cintorín s klasicistickými kamennými náhrobkami zo začiatku 19.storočia.   TRSTENÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Stredoveký a novoveký cintorín z 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17., 18. a 19.storočí a v 1.polovici 20.storočia. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours v Pamiatkovej zóne pri hlavnej ceste na Námestí M. R. Štefánika …

Dopravné a športové stavby v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Galérie v okrese Tvrdošín

GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ. Tvrdošín. Medvedie. Galéria je stálou expozíciou Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Expozícia z diela maliarky Oravy Márie Medveckej je od roku 1979 inštalovaná v budove klasicistickej kúrie z 19.storočia v jej rodisku. Na ploche 583m2 je vystavených 242 výtvarných diel, predstavujúcich celoživotnú tvorbu autorky, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo Viedni vrátila na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým …

Habovka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podtatranskej brázde. Leží na sútoku rieky Blatná a Studeného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1593. Obec vznikla koncom 16.storočia na základe valašského práva osídlením slovenským obyvateľstvom. V roku 1683 obec vypálili poľsko-litovské vojská. V roku 1813 bola obec zničená prívalom vody. V rokoch 1934 a 1959 posti …

Historické budovy v okrese Tvrdošín

PODBIEL. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova katolíckej fary bola postavená v roku 1926. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Budova stojí pri kostole v strede obce Podbiel 181 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.   PODBIEL. Základná škola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova základnej školy bola postavená v 19.storočí. …

TOPlist