Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Brezovica

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Oravskej kotline, východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá zmienka o území obce pochádza z roku 1317. Prvá písomná zmienka je z roku 1580. V tom roku bola založená Thurzovcami presídlením obyvateľov z Trstenej na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V roku 1683 ju spustošili poľsko-litovské vojská. Obyvatelia sa zaoberali roľníctv …

Čimhová

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch rieky Oravica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1438.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Cintoríny v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ Cintorín s klasicistickými kamennými náhrobkami zo začiatku 19.storočia.   TRSTENÁ. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Stredoveký a novoveký cintorín z 15.storočia. Upravovaný bol v 16., 17., 18. a 19.storočí a v 1.polovici 20.storočia. Nachádza sa pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Martina biskupa z Tours v Pamiatkovej zóne pri hlavnej ceste na Námestí M. R. Štefánika …

Dopravné a športové stavby v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Galérie v okrese Tvrdošín

GALÉRIA MÁRIE MEDVECKEJ. Tvrdošín. Medvedie. Galéria je stálou expozíciou Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Expozícia z diela maliarky Oravy Márie Medveckej je od roku 1979 inštalovaná v budove klasicistickej kúrie z 19.storočia v jej rodisku. Na ploche 583m2 je vystavených 242 výtvarných diel, predstavujúcich celoživotnú tvorbu autorky, ktorá sa po štúdiách v Bratislave a vo Viedni vrátila na rodnú Oravu a spolu s manželom akademickým …

Habovka

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podtatranskej brázde. Leží na sútoku rieky Blatná a Studeného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1593. Obec vznikla koncom 16.storočia na základe valašského práva osídlením slovenským obyvateľstvom. V roku 1683 obec vypálili poľsko-litovské vojská. V roku 1813 bola obec zničená prívalom vody. V rokoch 1934 a 1959 posti …

Historické budovy v okrese Tvrdošín

PODBIEL. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova katolíckej fary bola postavená v roku 1926. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Budova stojí pri kostole v strede obce Podbiel 181 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.   PODBIEL. Základná škola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Budova základnej školy bola postavená v 19.storočí. …

Hladovka

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Jelešňa severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1598 ako valašská osada. Koncom 17.storočia bola vyplienená počas kuruckých vojen a spustla v dôsledku veľkého haldu a biedy. V rokoch 1920-1924 bola obec pripojená k Poľsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠT …

Hradiská v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ. Hradisko Ostražica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Praveké výšinné hradisko na kóte 767,7m z včasnej doby dejinnej z halštatu /700-400 p. n.l./.   PODBIEL. Hradisko Biela skala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné hradisko na kóte 750,1m z laténu, z obdobia ľudu lužickej kultúry /700-400 p. n.l./. …

TOPlist