Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Hladovka

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na pravom brehu riečky Jelešňa severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1598 ako valašská osada. Koncom 17.storočia bola vyplienená počas kuruckých vojen a spustla v dôsledku veľkého haldu a biedy. V rokoch 1920-1924 bola obec pripojená k Poľsku.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠT …

Hradiská v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ. Hradisko Ostražica. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Praveké výšinné hradisko na kóte 767,7m z včasnej doby dejinnej z halštatu /700-400 p. n.l./.   PODBIEL. Hradisko Biela skala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Výšinné hradisko na kóte 750,1m z laténu, z obdobia ľudu lužickej kultúry /700-400 p. n.l./. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ. Hrob s pomníkom padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Spoločný hrob s pomníkom padlým v SNP sa od 70.rokov 20.storočia nachádza na veľkom cintoríne.   NIŽNÁ. Náhrobník. Vzácny náhrobník sa nachádza pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Štefana Kráľa.   VITANOVÁ. Náhrobník s krížom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1966. Kamenný náhrobník O. Vojtaššáka s reliéfom a krížom z r …

Jaskyne v okrese Tvrdošín

AMERIKA Jaskyňa s dĺžkou 10m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Roháčoch v nadmorskej výške 1.018m v katastri obce Zuberec.   BEŇARIHO ŠTÔLŇA (JASKYŇA V BIELEJ SKALE) Jaskyňa čiastočne umelého pôvodu s dĺžkou 32m. Nachádza sa v pohorí Tatry, v Západných Tatrách, v Sivom vrchu v nadmorskej výške 1.309m v katastri obce Zuberec.   BEŇARIHO ŠTÔLŇA - HORNÉ OKNO Jaskyňa s dĺžkou 7m. Nachádza sa v pohorí T …

Kalvárie v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Tvrdošín

HABOVKA Nad obcou stojí kaplnka z roku 1812.   HABOVKA. Nad Studienkami.   NIŽNÁ. Zemianska Dedina.   PODBIEL. Stavok.   SUCHÁ HORA   ŠTEFANOV NAD ORAVOU   TRSTENÁ. Kaplnka Svätého kríža. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2009. Pôvodne bašta (bývalá Kaplnka Panny Márie Karmelskej) prestavaná na Kaplnku Svätého kríža. Postavená bola v rokoch 1743-1747. Upravovaná bola v 1.polovici 20.storočia. Je to …

Kaštiele v okrese Tvrdošín

TRSTENÁ. Kúria Wilcsekova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Klasicistická zemianska kúria bola postavená koncom 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí v juhozápadnej časti mesta na ulici Malý rad 19 v Pamiatkovej zóne.   TVRDOŠÍN. Kúria rodiny Medveckých. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Kúria bola postavená v 1.polovici 19.s …

Kríže v okrese Tvrdošín

ORAVSKÝ BIELY POTOK. Kamenný kríž. Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Klasicistické dielo z roku 1801. Autorom je A. Belopotocký. Nachádza sa pri ceste na Podbiel pred domom č.70. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pilier. Kamenný štvorboký pilier. Kríž s korpusom. Kamenný klasicistický kríž s korpusom ukrižovaného Krista na pilieri. Ohradenie. Kamenné ohradenie okolo piliera. & …

TOPlist