Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Liesek

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na pravom brehu rieky Oravica severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1558. V tom roku ju založil František Thurzo a pripojil ju k oravskému panstvu.. Obyvatelia sa zaoberali obchodom s plátnom, drevom a soľou. Začiatkom 20.storočia sa tu dolovalo uhlie. Obec mala píly a rozvinuté remeslá /vápenkárstvo, plát …

Ľudová architektúra v okrese Tvrdošín

HABOVKA V obci sa zachovalo niekoľko objektov ľudovej architektúry, drevenice tzv. zubereckého typu.   PODBIEL Zachované zrubové drevené trojpriestorové domy na podmurovke a s pivnicou. Strecha sedlová s veľkou podlomenicou, krytá šindľom. Zachoval sa tu komplex pôvodných drevených zrubových domov, dvoj a trojpriestorové drevenice so šindľovou strechou. Je tu jedno z najväčších zoskupení ľudovej architektúry na Slovensku. Nac …

Maloplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

Jelešňa Územie v zóne B v CHKO Horná Orava. Zahŕňa pôvodnú NPR, ktorá tu bola vyhlásená v roku 1995. Rozloha územia vyhláseného v roku 2003 je 321,5ha. Lokalita predstavuje prirodzene meandrujúci podhorský tok so zachovanými brehovými porastmi. Je biotopom chránených cicavcov a generačnou lokalitou ichtyofauny Vodnej nádrže Orava. Riečka tvorí prírodnú štátnu hranicu s Poľskom.   Rudné Územie v zóne B v CHKO Horná Orava …

Mohyly a mohylníky v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Múzeá v okrese Tvrdošín

MALÉ PODBIELANSKÉ ETNOGRAFICKÉ MÚZEUM. Podbiel. V zrekonštruovanej historickej budove bývalej cirkevnej školy č.194, oproti kývajúcemu Jánošíkovi pri hlavnej ceste, zriadil duchovný správca farnosti HeLic. Donát Čarnogurský výstavu predmetov, ktoré sa v minulosti používali v podbielanských domácnostiach, pri poľnohospodárskych prácach ale i v liturgii. Sú tu aj informácie o archeologických nálezoch na Bielej skale, bývalej úzkokoľajnej …

Nižná

  POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na brehoch rieky Orava juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1395. Ďalšia zmienka je z roku 1420, kedy patrila oravskému panstvu. V 2.polovici 17.storočia bola vyplienená kurucmi a Poliakmi. Už v roku 1785 tu bola založená papiereň. V 19.storočí v obci pracoval pivovar, valcha na súkno a železia …

Oravský Biely Potok

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v v Skorušinských vrchoch. Leží na ľavom brehu Studeného potoka južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1546 a 1567. Obec vznikla v polovici 16.storočia na valašskom práve ako poddanská obec Oravského hradu. Preslávila sa najmä kamenárstvom, výrobky sa na pltiach vozili až do Pešti alebo na vozoch do Krakowa. Obyvatelia sa zaoberali aj sk …

TOPlist