Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Tvrdošín

TRSTENÁ. Pamätná tabuľa revolučného národného výboru. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätná tabuľa na vytvorenie revolučného národného výboru je od roku 1970 osadená na budove hotela Roháč v Pamiatkovej zóne na ulici Železničiarov 31.   TVRDOŠÍN. Pamätná tabuľa Ľ. Kukorelliho. Pamiatkový objekt NKP Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa majora Ľudovíta Kukorelliho /1914-1944/ je o …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Tvrdošín

HABOVKA. Pamätné miesto s pamätníkom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätné miesto s pamätníkom padlým partizánom sa od roku 1973 nachádza pred budovou Štátnych lesov.   HABOVKA. Pod lazmi. Pamätné miesto s pamätníkom padlým partizánom.   TRSTENÁ. Pomník 10.výročiu ČSR. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pomník výročiu vzniku ČSR a padlým v 1.svetovej vojne stojí od roku 1928 v lokalite Halečk …

Pamiatkové územia v okrese Tvrdošín

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA PODBIEL Územie obce bolo 14.8.1977 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Je tu jedno z najväčších zoskupení ľudovej architektúry na Slovensku. V jednom z domov je expozícia zachytávajúca pôvodnú podbielsku rodinnú usadlosť aj s hospodárskymi budovami. V roku 2015 sa na území pamiatkovej rezervácie nachádza 56 kultúrnych pamiatok.   …

Podbiel

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu na rozhraní Oravskej vrchoviny a Oravskej Magury. Leží na brehoch rieky Orava juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec vznikla pred rokom 1556 valašskou kolonizáciou na valašskom práve. Vznikla v dobe, keď na Orave ako feudálni páni vládli Thurzovci. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1556 a 1564. Názov obce súvisí so skalou Biela, ktorá sa nachádza v chotári …

Predajne v okrese Tvrdošín

TSP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Relax v okrese Tvrdošín

TSR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Tvrdošín

BREZOVICA. Kostol navštívenia Panny Márie. Klasicistický rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie z rokov 1883-1884.   BREZOVICA. Kostol svätého Cyrila a Metoda. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Cyrila a Metoda bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa na ulici Svätého Cyrila a Metoda.   ČIMHOVÁ. Kostol svätého Imricha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. V roku 1653 bol za pomoci kňa …

TOPlist