Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Ruiny a základy v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o ruinách a základoch v okrese. …

Sídliská v okrese Tvrdošín

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Skanzeny v okrese Tvrdošín

MÚZEUM ORAVSKEJ DEDINY ZUBEREC - BRESTOVÁ Múzeum oravskej dediny sa nachádza pod Západnými Tatrami v oblasti horstva Roháče. Nachádza sa v zaujímavom prírodnom prostredí poľany medzi Zubercom a Zverovkou. Základný kameň bol položený 24.9.1967. V roku 1975 bolo múzeum ľudovej architektúry v prírode sprístupnené verejnosti. Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiaden dom. Väčšina objektov bola odkúpená od pôvodných majiteľov, rozobran …

Sochy a busty v okrese Tvrdošín

HLADOVKA. Socha svätého Floriána. Národná kultúrna pamiatka Socha na pilieri vyhlásená v roku 1966. Dielo ľudového charakteru z 2.polovice 18.storočia. Nachádza sa pri obecnom úrade. Tvoria ju viaceré pamiatkové objetky: Pilier s reliéfom. Pilier s reliéfmi svätcov (svätý Mikuláš, svätý Donát a svätý Ondrej). Socha. Socha svätého Floriána.   NIŽNÁ. Súbor sôch. Národná kultúrna pamiatka Súbor sôch vyhlásená v roku 1966 …

Šport v okrese Tvrdošín

TSŠ1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Štefanov nad Oravou

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu na rozhraní Oravskej vrchoviny a Oravskej Magury. Leží na pravom brehu rieky Orava severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1355. Obec vznikla spojením obcí Dolný a Horný Štefanov. Obyvatelia sa zaoberali v minulosti okrem roľníctva chovom dobytka, košikárstvom, tkáčstvom a zhotovovaním výrobkov z dreva.   HIS …

Stravovanie v okrese Tvrdošín

TSS1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Suchá Hora

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1566. Obec v tom období vznikla na valašskom práve a patrila oravskému panstvu. V 16.storočí bola kolonizovaná Valachmi. V 2.polovici 17.storočia bola vyplienená. Za kuruckých vojen upadla do veľkej biedy. Veľmi neúrodná pôda bola jednou z príčin, že sa veľa obyvateľstv …

TOPlist