Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Synagógy v okrese Tvrdošín

TRSTENÁ Synagóga bola postavená okolo roku 1839 v blízkosti hlavného námestia. Jej pôdorys má rozmery 12x15m. V budove sú dve schodišťa, jedna predsieň a galéria pre ženy, podopretá štyrmi stĺpmi. Portál hlavného vchodu má renesančný ráz. Synagóga dlho slúžila ako sklad. Dnes sú jej priestory využívané na obchodné účely.   …

Trstená

  POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch rieky Oravica severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1371. Bola založená nemeckým osadníkom Wismerom pod názvom Bingenstadt ako trhové mesto. V roku 1371 získava mestské výsady. V roku 1424 kráľ Žigmund oslobodil obyvateľov od platenia cla ale Trstená zostala poddanským mestečkom …

Tvrdošín

POLOHA. Mesto leží v centrálnej časti okresu v Oravskej vrchovine. Leží na sútoku riek Orava a Oravica.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 zo Zoborskej listiny, kedy sa spomína ako Toaršín. Ďalšia zmienka je z roku 1265, kedy sa spomína v listine kráľa Belu IV. ako colná stanica pre obchodný uhorsko-poľský styk. Je najstarším mestom na Orave. Pôvodne poddanská obec oravského panstva. V 16.storo …

Ubytovanie v okrese Tvrdošín

TSU1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Územia európskeho významu v okrese Tvrdošín

JELEŠŇA /SKUEV0222/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 66,88ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov …

Veľkoplošné chránené územia v okrese Tvrdošín

TATRANSKÝ NÁRODNÝ PARK /TANAP/ TANAP bol vyhlásený 18.12.1948 s účinnosťou od 1.1.1949.V roku 1987 boli za súčasť vlastného územia národného parku vyhlásené aj Západné Tatry. V roku 2003 bol novelizovaný. Rozloha vlastného územia je 73.800ha a ochranné pásmo má rozlohu 30.703ha. Národný park je tvorený najvyššou horskou skupinou v karpatskom oblúku. Ochranársky najhodnotnejšou časťou územia je vyše 55km dlhý a 17km široký geomorfolog …

Vitanová

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Oravskej kotline. Leží na brehoch rieky Oravica východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1550. Bola založená na valašskom práve, v polovici 16.storočia bola kolonizovaná Valachmi. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V 17.storočí sa tu ťažila železná ruda. Počas kuruckých vojen bola obec vyplienená a spustošen …

TOPlist