Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Tvrdošín

Poloha:  Leží v severovýchodnej časti Žilinského kraja. Má tretiu najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  478,9 km2

Počet obyvateľov:  36 157  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  75,44 ob./km2

Okresné mesto:  Tvrdošín

Hranice územia:  Severovýchodnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na juhozápade hraničí s okresom Dolný Kubín, na severozápade s okresom Námestovo a na juhu s okresom Liptovský Mikuláš.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, Podhôľno-magurská oblasť a oblasť Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to z juhovýchodu celok Tatry (podcelok Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti severnú časť okresu pokrýva celok Oravská kotlina, z juhovýchodu územie okresu zasahuje celok Skorušinské vrchy (podcelky Kopec, Oravická Magura a Skorušina) a celok Podtatranská brázda (podcelok Zuberecká brázda). Z oblasti Stredné Beskydy centrálnu časť okresu tvorí celok Oravská vrchovina a zo severozápadu územie okresu zasahuje celok Oravská Magura (podcelok Budín).

Najvyšší bod:  Baníkov (2 178,0m), celok Tatry, podcelok Západné Tatry.

Najnižší bod: Hladina rieky Orava na výtoku z okresu pri obci Podbiel (542,7m), celok Oravská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 13 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Tvrdošín

TVRDOŠÍN. Opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Zvyšky novovekého bastiónového opevnenia z obdobia 17.-18.storočie s polygonálnym pôdorysom sa nachádzajú v lokalite Šance, Dielec. …

Výrobné stavby v okrese Tvrdošín

NIŽNÁ. Železiareň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Bývalá železiareň, zrúcanina vysokej pece, z roku 1836. Postavená bola v klasicistickom slohu. Mala obdĺžnikový pôdorys. Františkova huta, vysoká pec, sa nachádza za obcou v smere na Zuberec. Dnes múzeum v prírode. …

Zábiedovo

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu v Skorušinských vrchoch. Leží na brehoch riečky Zábiedovčík juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1567. Obec vznikla kolonizáciou na valašskom práve. Patrila oravskému panstvu a spravovali ju dediční richtári. V 2.polovici 17.storočia bola vyplienená. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, chovom dobytka a výrobou železa. V roku 1944 p …

Zuberec

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Podtatranskej brázde. Leží na brehoch Studeného potoka juhovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1593. Obec vznikla v 16.storočí pastierskou a roľníckou kolonizáciou obyvateľstva na valašskom práve. Patrila Oravskému hradu. Začiatkom 17.storočia počas Bočkajovho protihabsburského povstania dočasne spustla a zanikla. Potom bola rekol …

Zvonice v okrese Tvrdošín

HLADOVKA 1   HLADOVKA 2   ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Horný Štefanov.   TVRDOŠÍN Pamiatkový objekt NKP Kaplnka a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková murovaná zvonica stojí pri rímsko-katolíckej Kaplnke nanebovzatia Panny Márie z obdobia po roku 1778. Upravovaná bola koncom 20.storočia. Má polygonálny pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu a výšku troch podlaží. Nachádza sa v strede obce Krásna Hôrka na ulici Kukorelliho. &nb …

TOPlist