Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Belá

  POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu Žilinskej kotline. Leží na sútoku Varínky a Belianskeho potoka východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1378. Patrila panstvu Strečno, neskôr panstvu Starý hrad. Okolie obce bolo významným bojiskom počas 2.svetovej vojny. Súčasťou obce je i osada Nižné Kamence.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Pri povrchovom prieskume b …

Bitarová

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. V 17.storočí v údoliach pri obci vznikli rybníky, ktoré patrili panstvu Lietavského hradu.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Na viacerých lokalitách na okolitých pahorkoch sa našli sídliská z mladšej doby bronzovej, z neskorohalštatského obdobia.   …

Brezany

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z rokov 1295 a 1393. V 17.storočí v blízkosti obce boli udržiavané tri rybníky, ktoré patrili hradu Lietava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález pohrebísk ľudu lužickej kultúry a sídliska z obdobia ľudu púchovskej kultúry.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A  …

Budovy v okrese Žilina

NEDEDZA. Hostinec. Klasicistická budova hostinca z 1.polovice 19.storočia.   RAJEC. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná budova starej katolíckej fary, pastoračné centrum, bola postavená v roku 1657. Upravovaná bola v rokoch 1736,1749, v 19.storočí a v rokoch 1922 a 2000. Neskôr bola barokovo upravená. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí pri kostole n …

Bytové domy v okrese Žilina

ŽILINA. Dolný val 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1987. Secesný nájomný bytový dom postavený po roku 1912. Upravovaný bol v polovici 20.storočia a v roku 1999. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Staviteľmi boli Bert a Kovács z Trenčína. Chodbový nárožný dom sa nachádza na ulici Dolný val 1 na nároží s ulicou Farská 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   ŽILINA. Hodžova …

Čičmany

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na brehoch rieky Rajčanka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o území obce je z roku 1200. Obec založili v roku 1272. Prvá listina, ktorá sa bezprostredne zmieňuje o obci pochádza z roku 1393. V období 2.svetovej vojny v okolí obce prebiehal partizánsky odboj a obec bola vypálená Nemcami.   HISTÓRIA OSÍDLEN …

Cintoríny v okrese Žilina

TERCHOVÁ. Symbolický cintorín. Symbolický cintorín obetiam hôr je vybudovaný v lesnom zákutí neďaleko chaty Vrátna vo Vrátnej doline. Je venovaný obetiam Malej Fatry. Od roku 1957 do roku 2001 bolo zaregistrovaných 56 obetí horských nešťastí. Sú tu umiestnené aj tabuľky s menami obetí povodne v osade Štefanová v roku 1848.   ŽILINA. Príkostolný cintorín. Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Cintorín z …

Divina

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná správa obci je z roku 1325.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti obce nález brúseného nástroja z neskoršej doby kamennej.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Divina Lúky …

Divinka

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1393.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti kaplnky sa našlo sídlisko z doby rímskej. Výšinné hradisko v lokalite Veľký vrch /530,6m/ severozápadne od obce (viac v časti Hradiská v okrese Žilina).   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člov …

Dlhé Pole

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží na rieke Dlhopoľka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1320.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dlhé Pole Forbaky-Klukany Kravárska Stolečné   …

TOPlist