Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  815,1 km2

Počet obyvateľov:  157 807  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  193,29 ob./km2

Okresné mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Bytča, na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na východe hraničí s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelky Domanižská kotlina, Rajecká kotlina, Varínske podolie a Žilinská pahorkatina), z juhovýchodu zasahuje územie celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra) a z juhu celky Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina) a Súľovské vrchy (podcelky Skalky a Súľovské skaly). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty z juhozápadu zasahuje celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Krasňanská kotlina, Kysucké bradlá a Vojenné).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Dolný Hričov (310,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 50 obcí.

» Zaujímavosti

Divinka

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží severne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1393.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V blízkosti kaplnky sa našlo sídlisko z doby rímskej. Výšinné hradisko v lokalite Veľký vrch /530,6m/ severozápadne od obce (viac v časti Hradiská v okrese Žilina).   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Člov …

Dlhé Pole

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Javorníkoch. Leží na rieke Dlhopoľka severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1320.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Dlhé Pole Forbaky-Klukany Kravárska Stolečné   …

Dolná Tižina

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1439. Patrila panstvu Starý hrad, neskôr panstvu Strečno. V roku 1598 v obci pracoval mlyn. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, dnes pracujú v priemyselných podnikoch v Žiline a v Martine.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ S …

Dolný Hričov

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na ľavom brehu Váhu západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. V roku 1921 obec vyhorela. V roku 1992 sa zlúčili obce Dolný Hričov a Peklina a vytvorili miestne časti obce Dolný Hričov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. &n …

Dopravné a športové stavby v okrese Žilina

DOLNÁ TIŽINA. Kamenný most. Kamenný most z roku 1830.   ŽILINA. Colnica. Národná kultúrna pamiatka Colnica a kaplnka vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v kolónii celulózky. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Colnica. Neskorobarokový kaštieľ postavený v roku 1763. Upravovaný bol v rokoch 1905, 1975-1983 a 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažný s pivnicou. V budove sa nachádzala kráľovská …

Drobná architektúra v okrese Žilina

RAJECKÁ LESNÁ. Dom Božieho narodenia a Slovenský betlehem. V dome, ktorý stojí pri Kostole narodenia Panny Márie, sa nachádza Slovenský betlehem, pozoruhodné rezbárske dielo, najväčší slovenský pohyblivý drevený betlehem. Autorom je Jozef Pekara. Myšlienkou vyhotoviť z dreva pohyblivý betlehem sa majster rezbár začal zaoberať na návrh kňaza Vojtecha Valenta. Okrem narodenia Ježiša Krista a jeho života zobrazuje betlehem aj dejiny slove …

Ďurčiná

POLOHA. Obec leží v južnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1393. Patrila hradu Rajec a neskôr panstvu Lietava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Stopy osídlenia z obdobia ľudu lužickej kultúry. V okolí obce sa našla medená sekera z doby eneolitickej /4.000 p. n.l./.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek. …

Evanjelické kostoly v okrese Žilina

ŽILINA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Funkcionalistický evanjelický kostol bol postavený v rokoch 1935-1936 podľa projektu Milana Michala Harminca. Dvojloďová stavba stojí na Rázusovej ulici. …

Fačkov

POLOHA. Obec leží v juhozápadnej časti okresu na styku Strážovských vrchov a Malej Fatry. Leží na brehoch Rajčanky juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Podhorská obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1351. Patrila panstvu Považská Bystrica a riadila sa žilinským právom. V rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ …

Galérie v okrese Žilina

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA. Žilina. Považská galéria umenia v Žiline vznikla v roku 1976 osamostatnením sa od Považského múzea. Koncom 70.rokov a v 80.rokoch 20.storočia sa jej výstavná činnosť zameriavala najmä na súčasnú slovenskú kresbu, v galérii sa pravidelne uskutočňovali jej prehliadky. Výstavný program galérie je od začiatku 90.rokov 20.storočia zameraný predovšetkým na prezentáciu aktuálneho výtvarného umenia s presahmi do umenia …

TOPlist