Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  815,1 km2

Počet obyvateľov:  157 807  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  193,29 ob./km2

Okresné mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Bytča, na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na východe hraničí s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelky Domanižská kotlina, Rajecká kotlina, Varínske podolie a Žilinská pahorkatina), z juhovýchodu zasahuje územie celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra) a z juhu celky Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina) a Súľovské vrchy (podcelky Skalky a Súľovské skaly). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty z juhozápadu zasahuje celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Krasňanská kotlina, Kysucké bradlá a Vojenné).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Dolný Hričov (310,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 50 obcí.

» Zaujímavosti

Gbeľany

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1362. Patrila panstvu Strečno.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Žilina

ŽILINA. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný grécko-katolícky Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 21.storočí. Nachádza sa v lokalite Vlčince na ulici Nanterská. …

Hôrky

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V obci bolo objavené sídliská z obdobia ľudu lužickej kultúry a mohylník. Homoľovitý útvar Kaniža, ktorý vybieha do barín, sa dáva do súvislosti s rituálnymi obradmi.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   …

Horný Hričov

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Strážovských vrchoch. Leží na ľavom brehu Váhu severozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208. Patrila hradu Hričov, neskôr panstvu Bytča. V rokoch 1920-1924 zasiahla obec povodeň.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hradiská v okrese Žilina

DIVINKA. Hradisko Veľký vrch. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Praveké a stredoveké výšinné hradisko z obdobia laténu, ľudu púchovskej kultúry, Veľký vrch sa nachádza severozápadne od obce na kóte 530,1m. Tu vybudoval ľud lužickej kultúry mohutné opevnenie v neskorej dobe bronzovej. Zaberalo plochu 12ha a v najvyššie položených miestach viacnásobné valy opevňovali rozsiahlu akropolu. Jej opevnenie využívali a prebudoval …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Žilina

BUDATÍNSKY HRAD Prvá zmienka o tunajšom hrade pochádza z roku 1321, kedy sa spomína ako kráľovská stredoveká pevnosť, ale predpokladá sa, že existoval už v čase pred tatárskym vpádom. Niektoré pramene jeho vznik kladú zhruba do obdobia Veľkej Moravy. Pôvodne to bola stredoveká pohraničná pevnosť na križovatke dôležitých obchodných ciest vedúcich z Ponitria a z Považia na sever do Sliezska a do Poľska. Postavený bol ako vodný hrad, chrán …

Hričovské Podhradie

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na brehoch Závadského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1864. Obec sa vyvíjala ako podhradie hradu Hričov. Prvá zmienka o hrade je z roku 1265, prvá zmienka o obci je z roku 1469. V 16.storočí bol hrad sídlom lúpežných rytierov a začiatkom 17.storočia spustol. V obci sa nachádzal panský maj …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Žilina

FAČKOV. Spoločný hrob. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Spoločný hrob s náhrobníkom 16 padlým partizánom z roku 1945. Hrob sa nachádza vo Fačkovskom sedle /802,0m/.   SVEDERNÍK. Krypty. Krypty z roku 1870.   ŽILINA. Spoločný hrob. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1981. Spoločný hrob s náhrobníkom 32 umučených a popravených antifašistov 8.1.1945 pochádza z roku 1949. Upravovaný bol v roku 19 …

Jasenové

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Žilinskej kotline. Leží na sútoku Rajčanky a Čiernianky juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1407- Patrila panstvu Lietava. V roku 1944 počas 2.svetovej vojny prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Slovanské sídliská zo 7.-8.storočia a z 10-11.storočia.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ …

Jaskyne v okrese Žilina

ABRA S KOMÍNOM Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 2m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Lúčanskej Fatre, v Lúčanských Veterných holiach v nadmorskej výške 639m v katastri obce Turie.   ABRI PRI SONDE Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 3m. Nachádza sa v pohorí Malá Fatra, v Krivánskej Fatre, v Krivánskych Veterných holiach v nadmorskej výške 973m v katastri obce Terchová.   ADAMOVA JASKYŇA (OSMIČKA, SONDA Č.8) Korózno-kryogénna …

TOPlist