Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  815,1 km2

Počet obyvateľov:  157 807  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  193,29 ob./km2

Okresné mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Bytča, na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na východe hraničí s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelky Domanižská kotlina, Rajecká kotlina, Varínske podolie a Žilinská pahorkatina), z juhovýchodu zasahuje územie celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra) a z juhu celky Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina) a Súľovské vrchy (podcelky Skalky a Súľovské skaly). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty z juhozápadu zasahuje celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Krasňanská kotlina, Kysucké bradlá a Vojenné).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Dolný Hričov (310,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 50 obcí.

» Zaujímavosti

Kúpele v okrese Žilina

RAJECKÉ TEPLICE Pramene liečivej prírodnej hydrouhličitao-vápenato-horečnatej vody, teplej 40-41˚C. Liečia sa tu choroby pohybového ústrojenstva, nervových, duševných a chorôb z povolania. …

Lietava

  POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na brehoch rieky Lietava juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvé písomné zmienky o obci sú z rokov 1300 a 1318. Obec založili v 13.storočí. Patrila panstvu Lietava.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. V okolí obce sa našlo sídlisko ľudu lužickej a púchovskej kultúry a malé opevnenie z prelomu letopočtu.   OPLATÍ SA NAVŠTÍV …

Lietavská Lúčka

POLOHA. Obec leží v severnej časti okresu na styku Žilinskej kotliny a Súľovských vrchov. Leží na brehoch Rajčanky južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1393. V roku 1901 bola v obci vybudovaná cementáreň. V rokoch 1944-1945 prebiehal v okolí obce partizánsky odboj.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príro …

Lietavská Svinná-Babkov

  POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na brehoch rieky Svinianka juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. V roku 1991 sa zlúčili obce Babkov a Lietavská Svinná a vytvorili miestne časti obce Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 nazvanej Lietavská Svinná-Babkov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA …

Ľudová architektúra v okrese Žilina

BELÁ Zachovalé zvyšky ľudovej architektúry.   ČIČMANY Dolná časť obce bola v roku 1977 vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Zachovalý ľudový folklór. Zaujímavé čičmianske ľudové kroje, výšivky s geometrickou ornamentikou a unikátne pôvodné ľudové zrubové stavby s bielou ornamentovou maľovkou na obvodových stenách, ktorá je odvodená z výšivky miestneho ľudového odevu. Architektúra pripomína "perníkové domč …

Lutiše

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu v Kysuckej vrchovine. Leží na brehoch rieky Radôstka severovýchodne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Obec bola založená počas valašskej a kopaničiarskej kolonizácie. Svedčia o tom tzv. folvarky. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1662. Patrila panstvu Strečno. V roku 1928 vyhorela. Počas SNP bola vypálená osada Kramárovci a viacerí muži z tejto osady zahynuli v ko …

Lysica

POLOHA. Obec leží v severovýchodnej časti okresu na styku Žilinskej kotliny a Kysuckej vrchoviny. Leží východne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1475. Patrila panstvu Starý hrad. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. V roku 1944 počas 2.svetovej vojny bola časť obce vyplienená Nemcami. Nemci počas SNP úplne zničili osadu Ďurčovia. Viacerí muži z tejto osady zah …

Malá Čierna

POLOHA. Obec leží v západnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1471.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTÁ A OBCE V SUSEDNOM OKRESE V BLÍZKOSTI OBCE.   Okres Bytča: Súľov-Hradná. Okres Považská Byst …

Maloplošné chránené územia v okrese Žilina

NPR CHLEB Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1967, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 4.128.700m2. Zachovalý komplex prirodzených rastlinných spoločenstiev veľmi pestrého zloženia podľa vegetačných stupňov a ekologických radov vo veľkom výškovom rozpätí a na rozličnom geol …

Meštianske domy v okrese Žilina

RAJEC. Námestie SNP 15. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Renesančná budova mestského pivovaru bola postavená pravdepodobne v 14.-15.storočí. Upravovaná bola v 17.storočí, v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v roku 1930. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Radový dom stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí SNP 15.   ŽILINA. Bottova 1. Folkmanovský dom. Národná kultúrna …

TOPlist