Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Žilina

Poloha:  Leží v juhozápadnej časti Žilinského kraja. Je druhým najmenším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  815,1 km2

Počet obyvateľov:  157 807  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  193,29 ob./km2

Okresné mesto:  Žilina

Hranice územia:  Na juhozápade hraničí s Trenčianskym krajom. Na západe hraničí s okresom Bytča, na severe s okresmi Čadca a Kysucké Nové Mesto, na východe hraničí s okresom Dolný Kubín a na juhovýchode s okresom Martin.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje Fatransko-tatranská oblasť, oblasti Slovensko-moravské Karpaty a Stredné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti centrálnu časť okresu pokrýva celok Žilinská kotlina (podcelky Domanižská kotlina, Rajecká kotlina, Varínske podolie a Žilinská pahorkatina), z juhovýchodu zasahuje územie celok Malá Fatra (podcelky Krivánska Fatra a Lúčanská Fatra) a z juhu celky Strážovské vrchy (podcelok Zliechovská hornatina) a Súľovské vrchy (podcelky Skalky a Súľovské skaly). Z oblasti Slovensko-moravské Karpaty z juhozápadu zasahuje celok Považské podolie (podcelok Bytčianska kotlina) a celok Javorníky (podcelky Nízke Javorníky a Vysoké Javorníky). Z oblasti Stredné Beskydy zo severu územie zasahuje celok Kysucká vrchovina (podcelky Krasňanská kotlina, Kysucké bradlá a Vojenné).

Najvyšší bod:  Veľký Kriváň (1 708,7m), celok Malá Fatra, podcelok Krivánska Fatra.

Najnižší bod: Hladina rieky Váh na výtoku z okresu pri obci Dolný Hričov (310,0m), celok Považské podolie, podcelok Bytčianska kotlina.

Na území okresu ležia 3 mestá a 50 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Žilina

KUNERAD. Pamätná tabuľa SNP. Na fasáde Kuneradského zámku je osadená pamätná tabuľa SNP.   VIŠŇOVÉ. Pamätná tabuľa padlým. Pamätná tabuľa padlým v SNP je osadená na dome č.56.   ŽILINA. Pamätná tabuľa D. Makovického. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1981. Pamätná tabuľa lekára a publicistu MUDr. Dušana Makovického /1866-1921/, ktorý v dome býval. Dušan Makovický bol osobným leká …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Žilina

BELÁ. Bránica.   BELÁ. Za potokmi.   DLHÉ POLE   DLHÉ POLE. Nad Riekou.   DOLNÁ TIŽINA   FAČKOV. Pamätník SNP. Pamätník SNP.   KRASŇANY   KUNERAD. Pamätník SNP. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1981. Pamätník SNP pod Kuneradským zámkom v parku z roku 1965. Autormi sú R. Pribiš a M. Kusý.   KUNERAD. Svitačova dolina.   LIETAVSKÁ LÚČKA. Pomník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiat …

Pamiatkové územia v okrese Žilina

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA ČIČMANY Časť obce bola 26.1.1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudového staviteľstva. Zachovalý ľudový folklór. Zaujímavé čičmianske ľudové kroje, výšivky s geometrickou ornamentikou a unikátne pôvodné ľudové zrubové stavby s bielou ornamentovou maľovkou na obvodových stenách, ktorá je odvodená z výšivky miestneho ľudového odevu. Domy sú pokryté šindľovou strechou. Sú prízemné, trojpriestorové, s úzkymi obytn …

Parky v okrese Žilina

BELÁ. Park pri kaštieli. Park sa rozprestiera pri kaštieli rodiny Baldácsy.   GBEĽANY. Park pri malom kaštieli. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z roku 1780. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Rozprestiera sa pri tzv. malom kaštieli. Má pôdorys lichobežníka.   GBEĽANY. Park pri veľkom kaštieli. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku …

Paština Závada

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží na brehoch Závadského potoka západne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1344. Spomína sa i v roku 1402 pri ohraničení žilinského chotára. Pôvodne obec patrila panstvu Hričov.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Nález sídliska ľudu púchovskej kultúry a slovanského sídliska zo 7.-8.storočia.   OPLATÍ SA …

Podhorie

POLOHA. Obec leží v severozápadnej časti okresu v Súľovských vrchoch. Leží juhozápadne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1393. Patrila panstvu Lietava. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a železiarstvom.   HISTÓRIA OSÍDLENIA. Južne od obce ležalo v mladšej dobe kamennej významné sídlisko ľudu lužickej kultúry. Jeho časť zanikla požiarom ako to dosvedčujú pl …

Porúbka

POLOHA. Obec leží v centrálnej časti okresu na styku Žilinskej kotliny a Súľovských vrchov. Leží na brehoch Rajčanky južne od okresného mesta.   HISTÓRIA. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1362.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Predajne v okrese Žilina

ZAP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist