Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Žitná-Radiša

POLOHA.

Obec leží vo východnej časti okresu v Strážovských vrchoch na brehoch rieky Radiša.

HISTÓRIA.

Súčasná obec vznikla zlúčením dvoch pôvodne samostatných obcí Žitná a Radiša v roku 1960. Pričlenili sa k ním i osady Karolintál a Marušiná. V rokoch 1836-1838 v časti Karolintál začali pracovať sklárne, ktoré vyrábali fľaše, poháre a cylindre na petrolej. Sklárne zanikli v roku 1909, kedy boli presťahované do Lednických Rovní. V 20.storočí obyvatelia popri poľnohospodárstve pracovali v priemyselných závodoch v Uhrovci a v Bánovciach nad Bebravou.

HISTÓRIA OSÍDLENIA.

OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.

 

Človek.

Hrad Uhrovec.

Zvonica.

Príroda.

Melkovská jaskyňa.

Turistika.

MIESTNE ČASTI.

Radiša

Prvá zmienka o obci Radiša je z roku 1295 a spomína sa ako Radys (ďalšie názvy: 1389 Radych, 1481 Radysna, 1598 Radissa). Vlastnil ju Matúš Čák Trenčiansky, po jeho smrti v roku 1321 uhorskí králi Karol Róbert a jeho syn Ľudovít z rodu Anjou. Po nich mala obec mnohých iných majiteľov. V roku 1372 prešla obec na zákupné soblahovské právo. Neskôr bola obec súčasťou panstva Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 17 domov, v roku 1784 mala 19 domov, v roku 1828 mala 16 domov. Začiatkom 20.storočia sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom a odchádzali na sezónne práce.

Žitná

Prvá písomná zmienka o obci Žitná je z roku 1295, kedy sa spomína ako possesio Sythna (ďalšie názvy: 1483 Sithna, 1493 oppidum Zythna, 1598 Zitthna). Majiteľmi obce boli uhorskí králi Karol Róbert  a jeho syn Ľudovít z rodu Anjou. Neskôr obec patrila veľmožovi Štiborovi z Beckova a po nich rodine Pongrácovcov. Až do roku 1481, kedy vznikla obec Uhrovské Podhradie, obec plnila úlohu vlastného podhradia pod hradom Uhrovec. V roku 1493 sa už spomína ako poddanské mestečko panstva Uhrovec. V roku 1598 mala mlyn a 37 domov, v roku 1720 mlyn a 12 daňovníkov, v roku 1784 mala 45 domov, v roku 1828 mala 33 domov. Obyvatelia sa zaoberali málo výnosným poľnohospodárstvom. V rokoch 1836-1906 bola v obci v časti Karolintál v prevádzke skláreň. Začiatkom 20.storočia časť obyvateľov pracovala v poľnohospodárstve, značná časť odchádzala na sezónne práce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist