Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Zvonice v okrese Banská Bystrica

BADÍN

Drevená zvonica z roku 1859.

 

BALÁŽE

Zvonička sa nachádza v obci Kalište, ktorá bola vypálená počas 2.svetovej vojny.

 

BANSKÁ BYSTRICA

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1966. Gotická zvonica z 15.storočia. Upravovaná bola v 18.-20.storočí. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v lokalite Na Hôrke na ulici Kalinčiakova v mestskej časti Radvaň.

 

ČERÍN

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva stojí južne od rímsko-katolíckeho Kostola svätého Martina biskupa z Tours nad obcou.

 

HORNÁ MIČINÁ

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2005. Jednopriestorová drevená zvonica postavená v štýle ľudového staviteľstva z konca 17.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Murovaná a drevená stavba má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Michala, archanjela.

 

HRONSEK

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Baroková jednopriestorová drevená hrázdená zvonica postavená po roku 1726 súčasne s kostolom. Stavba na kamennej podmurovke. Stavba je členená horizontálnymi prekladmi. Na druhom podlaží je ochodza so segmentovou arkádou. Šindľová bohatá strieška. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná. Je v nej zvon z 18.storočia. Nachádza sa v lokalite Malá Sihoť na ulici Krčméryho pri evanjelickom kostole.

 

PONIKY

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 2017. Drevená zvonica v štýle ľudového staviteľstva z 1.polovice 19.storočia. Upravovaná bola v roku 1979 a po roku 1979. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Františka z Assisi na kopci nad obcou.

 

POVRAZNÍK

Zvonica s murovaným prízemím a dreveným poschodím.

 

SEBEDÍN-BEČOV

Baroková zvonica z 2.polovice 18.storočia. Upravená bola v roku 1889. Nachádza sa v časti Bečov.

 

STARÉ HORY

V osade Piesky sa zachovala zvonica.

 

ŠPANIA DOLINA

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Murovaná zvonica z konca 17.storočia. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia. Má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná. Nachádza sa v západnom cípe areálu rímsko-katolíckeho Kostola premenenia Pána v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist