Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Zvonice v okrese Poltár

CINOBAŇA

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskororenesančná drevená zvonica postavená v roku 1691. Nachádza sa v časti Turíčky.

 

KALINOVO

Barokovo-klasicistická zvonica z 2.polovice 18.storočia.

 

MÁLINEC

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2004. Renesančná murovaná a drevená zvonička bola postavená v 2.polovici 17.storočia, v roku 1659. Neskorobarokovo bola upravená v roku 1763. Ďalšie úpravy v rokoch 1924 a 1992. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v strede obce.

 

OZDÍN

Drevená zvonica z roku 1784.

 

SELCE

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1996. Zvonica v štýle ľudového staviteľstva postavená v roku 1819. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v juhozápadnej časti obce pri evanjelickom kostole.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist