Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Zvonice v okrese Poprad

MLYNICA

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Murovaná novoklasicistická zvonica bola postavená v roku 1925. Upravovaná bola v rokoch 2015-2016. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola v severozápadne j časti obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola.

 

POPRAD

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Neskororenesančná murovaná zvonica postavená v rokoch 1658-1663. Upravovaná bola v rokoch 1924, 1957 a 1998. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Autorom stavby je Exoticus Georgius. Stojí pri rímsko-katolíckom Kostole svätého Egídia na Námestí svätého Egídia.

 

POPRAD. Zvonica v Matejovciach.

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Pôvodne renesančná murovaná zvonica zo 17.storočia. Upravovaná bola v roku 1728 a klasicisticky v 19.storočí. Štvorpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v areáli rímsko-katolíckeho Kostola svätého Štefana Kráľa v časti Matejovce v južnej časti Matejovského námestia.

 

POPRAD. Zvonica v Spišskej Sobote.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančná murovaná mestská zvonica postavená v rokoch 1588-1589. Upravovaná bola v rokoch 1697, 1775, 1834, v období 1855-3.tretina 19.storočia a v roku 1956. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Kor­dó­novú rímsu nahrá­dza oblú­či­kový vlys s kamen­nými kra­kor­cami, obie­ha­júci po obvode, ktorý dodáva stavbe plas­ti­citu a maleb­nosť. Nad ním sú na troch stra­nách tri veľké zdru­žené pol­kru­hovo zakon­čené zvu­kové okná. Na západ­nej strane je okno zdvo­jené. Zo sever­nej strany je pod­sta­vaná štíhla val­cová vežička s toči­tým scho­diskom. Autorom stavby je kežmarský majster Ulrich Materer. Nachádza sa v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí pri východnej strane presbytéria rímsko-katolíckeho Kostola svätého Juraja, mučeníka v Mestskej pamiatkovej rezervácii pri pev­nost­nom múre kos­tola.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist