Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Zvonice v okrese Svidník

BODRUŽAL

Drevená zvonica z 19.storočia.

 

HUNKOVCE

Samostatne stojaca drevená zvonica sa nachádza pri pravoslávnom kostole.

 

KOREJOVCE

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Doštená drevená zvonica postavená v rokoch 1761-1764. Šindľová strecha a tri zvony z 18.-19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí južne od grécko-katolíckeho Chrámu ochrany Presvätej Bohorodičky na východnom okraji obce.

 

LADOMIROVÁ

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Doštená drevená zvonica postavená po roku 1742. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí na južnej strane areálu pri grécko-katolíckom Chráme svätého Michala, archanjela v juhovýchodnej časti obce.

 

NIŽNÝ ORLÍK

Baroková drevená zvonica z 18.storočia.

 

ROVNÉ

Vedľa pravoslávneho kostola stojí zvonica postavená v čase výstavby kostola.

 

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica bola postavená v štýle ľudového staviteľstva v roku 1928, so zvyškami starého dreveného kostola z roku 1773. Upravovaná bola v 20.storočí. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a polygonálnym pôdorysom stojí severovýchodne od grécko-katolíckeho Chrámu svätého Michala, archanjela v severnej časti obce.

 

ŠEMETKOVCE

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Doštená drevená zvonica z 19.storočia. Bola postavená na mieste pôvodnej z čias stavby kostola. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí severne od grécko-katolíckeho Chrámu svätého Michala, archanjela na severovýchodnom okraji obce.

 

VAGRINEC

Drevená zvonica z konca 19.storočia.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist