Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Slovensko

Poloha:  Slovensko je vnútrozemský štát v strednej Európe.

Rozloha:  49 034,1 km2

Počet obyvateľov:  5 457 873  (k 31.12.2019)

Hustota obyvateľstva:  111,31 ob./km2

Hlavné mesto:  Bratislava

Hranice územia:  Slovensko susedí na severe s Poľskom (541,1km), na východe s Ukrajinou (97,8km), na juhu s Maďarskom (654,8km), na západe s Rakúskom (106,7km) a Českou republikou (251,8km).

Charakteristika územia:  Slovensko je krajina na severe hornatá, s nížinami na juhu. Jednotlivé povrchové celky patria do Alpsko-himalájskej sústavy. Do nej patria podsústavy Karpaty a Panónska panva. Karpaty sa na území Slovenska delia na provincie Západné Karpaty (subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a Vonkajšie Západné Karpaty) a Východné Karpaty (subprovincie Vnútorné Východné Karpaty a Vonkajšie Východné Karpaty). Väčšinu územia zaberajú Západné Karpaty. Panónska panva sa delí na provincie Západopanónska panva (subprovincie Viedenská kotlina a Malá dunajská panva) a Východopanónska panva (subprovincia Veľká dunajská kotlina).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry, okres Poprad.

Najnižší bod:  Hladina rieky Bodrog (94,3m) pri obci Klin nad Bodrogom, celok Východoslovenská rovina, podcelok Bodrocká rovina, okres Trebišov.

Najsevernejší bod:  Modrálová, obec Oravská Polhora, okres Námestovo (49˚36´51´´ severnej zemepisnej šírky a 19˚27´01´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najvýchodnejší bod:  Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec, okres Snina (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najjužnejší bod:  Patince, okres Komárno (47˚43´55´´ severnej zemepisnej šírky a 18˚17´40´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Najzápadnejší  bod:  Záhorská Ves, okres Malacky (48˚22´53´´ severnej zemepisnej šírky a 16˚50´04´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Slovensko sa delí na 8 krajov a 79 okresov. Nachádza sa v nich 141 miest, 2 746 obcí, 39 mestských častí (Bratislava 17, Košice 22) a 3 vojenské obvody.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist