Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Spolupráca

Vitajte.

Človek si ani nedokáže predstaviť koľko prírodných, historických či kultúrnych krás možno objaviť na tak malom území ako je Slovensko. Nás tieto veci neskutočne fascinujú a preto sme sa rozhodli zhrnúť známe i menej známe údaje o týchto krásach na jednej internetovej stránke. Možno si poviete, že tieto veci sú už všetky prístupné na internete. Áno sú, ale človek pri ich hľadaní musí „presurfovať“ viaceré stránky a na každej z nich sa dozvie iba niečo. Nenájde kompletné informácie na jednej adrese. Práve to sme si dali za cieľ my.

Nie je ale v silách jednotlivca ani malej skupiny ľudí obsiahnuť všetky tieto zaujímavosti a upozorniť na ne ostatných – tých, ktorých podobne ako nás nadchýňa a privádza do nemého úžasu každý objavený skalný útvar, vrch, dolina, nádherná stavba, pamätník, pamätná tabuľa, jazero, vodopád, turistický chodník alebo rozhľadňa. Je to iba malý výpočet z množstva zaujímavostí, ktoré ponúka naše rozlohou síce malé ale krásou bohaté Slovensko. V každom jeho kúte sa nájde niečo krásne, čo si zaslúži aby sa to dozvedeli všetci tí, ktorí sa o našu zem, jej prírodu, kultúru a históriu zaujímajú.

Preto, ak sa vo Vašom okolí nachádza zaujímavosť, o ktorej ste na našej stránke nenašli žiadnu alebo iba malú a neúplnú zmienku, a myslíte si, že daná zaujímavosť sem patrí, neváhajte nám na náš KONTAKT poslať v uvedenom formulári prípadné informácie, fotografie alebo iba upozornenie na zaujímavosť, ktorá si zaslúži aby o nej vedeli aj ostatní.

Každá z uvedených prírodných, kultúrnych a historických krás má svoj osud, svoju históriu, ba svoju dušu a my chceme, v spolupráci s Vami, aby nič z toho neupadlo do zabudnutia a žilo v tichom obdive nás všetkých svoj nerušený život, ktorý obohacuje i život každého z nás.

Radi by sme stránku udržali v aktuálnom stave podľa skutočného stavu čo sa môže dariť iba s Vašou aktívnou pomocou.

Pri uverejnení Vami poskytnutých informácií alebo fotografií je potrebné dodržať niekoľko základných zásad:

– text musí byť pôvodný, v opačnom prípade treba uviesť zdroj.

– fotografia musí byť pôvodná, v opačnom prípade treba uviesť autora.

Pri uverejnených fotografiách na stránke síce nebude uvedený autor fotografie ale na základe zoznamu autorov bude možné ku každej fotografii zistiť autora. Osoba, ktorá poskytne fotografie k uverejneniu na stránke, s týmto postupom potvrdí súhlas.

Prevádzkovateľ stránky zaručuje ochranu osobných údajov i zachovanie vlastníctva podľa príslušných platných zákonov.

Základné zdroje informácií:

INTERNET:

portal.gov.sk (už nefunkčný), statistics.sk, pamiatky.sk, zamky.sk, muzeum.sk, sopsr.sk, tic.sk, hrady.sk, slovenskehrady.sk, hradiska.sk, geology.sk, naucnechodniky.sk, wikipedia.sk, minv.sk, preobce.sk, obce.info, snm.sk, sng.sk, muzeum.bratislava.sk, gmb.sk, dokostola.sk, dennikn.sk/160769/kostoly-slovenska-mapa-fotky/, lisinovic.blog.sme.sk, sss.sk, Heraldický register SR, Ústredná evidencia vojnových hrobov.

Dostupné internetové stránky miest a obcí Slovenska.

MAPY:

Turistické mapy VKÚ, a.s. Harmanec (mapová a textová časť).

KNIHY:

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, zv. I-III (VEDA Bratislava 1977), Ottova praktická encyklopédia Slovenska, Praznov 600 rokov 1414-2014 (Teodor Kohút, Jozef Dvorščík, Bohuslav Kortman), Sakrálne objekty a pamiatky v Plevníku-Drienovom (Otto Gáťa), Kotliny Slovenska (Peter Mariot, Štefan Očovský – Erpo Batislava, 1982), Hrady, zámky a kaštiele Slovenska – história, povesti, legendy, zaujímavosti (Pavol Škubla – Perfekt Bratislava 2014), Hrady a zámky Slovenska – sprievodca (AB ART Press), Štefan Závodník 1813-1885 – Meritissimus parochus (PaedDr. Marek Cimbala, PhD. – Obec Pružina 2013), Nimnica kúpeľná obec (Kolektív autorov, Ametyst 2008), Mikušovce 1259-2009 (Viktor Buček a kolektív, Ametyst 2009), Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva Ladce – hora Butkov (Misericordia Krakov), Považská Bystrica – Z dejín mesta (zostavil Mgr. Bohuslav Kortman, 2006, Knižné centrum Žilina), Malé a Biele Karpaty (Ján Náhlik, Osveta Martin 1969), Kaplnka svätej Heleny, Považská Bystrica (Karol Janas, TU A. Dubčeka v Trenčíne 2019), Stratigrafická a historická geológia (Milan Mišík, Ivo Chlupáč a Ivan Cicha, SPN Bratislava, 1985), Taká bola Považská Bystrica (Milán Belás, 2019).

Podrobné zdroje informácií:

Všetky použiteľné prostriedky priamo v teréne.

Zoznam autorov fotografií

» Ostatné

TOPlist